gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Helhetlig plan for Oslofjorden – invitasjon til innspillskonferanse mandag 19. november

Hva betyr Oslofjorden for deg? Hvordan tenker du at den kan ivaretas på best mulig måte for framtidige generasjoner? Du kan dele dine meninger - og samtidig bli oppdatert på forholdene i fjorden - på innspillskonferanse som innledes av klima- og miljøminister Ola Elvestuen den 19. november på Radisson Blu Plaza Hotel Oslo.

Miljødirektoratet inviterer til konferansen 19. november hvor ulike brukere av fjorden er invitert til å gi innspill. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.

Påmelding og program finner du her. Begrenset antall plasser.

Stortinget har enstemming bedt regjeringen legge fram helthetlig plan for Oslofjorden med følgende mål: Fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden. Planen skal omfatte sjø- og kystområdene fra svenskegrensen til fylkesgrensen mot Agder. Kommuner, fylker og brukere av fjorden i dette området skal involveres i arbeidet.

Send oss gjerne bilder som viser hva Oslofjorden betyr for deg, og som kan bli brukt under selve konferansen, og de viktigste momentene å vektlegge i en helhetlig plan for Oslofjorden - per e-post til: oslofjorden@miljodir.no

Evt. vs. til de dette kan være av interesse for. På forhånd takk.

Publisert: 06. oktober 2018 Sist oppdatert: 06. oktober 2018