gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Internasjonal vannregionkonferanse i Sevilla

Vannregion Trøndelag og Miljødirektoratet har deltatt på Europe-INBO, som er et nettverk for vannregioner i Europa.

Konferansen ble holdt i Sevilla i Spania fra 17.- 20. oktober, og handlet om nedslagsfeltsamarbeid med særlig vekt på implementering av vanndirektivet. Deltakerne kom i hovedsak fra Europa med flest deltakere fra sør og øst, men også Mellomamerika, Karibia, Afrika og Asia.

Innledningsvis ble det avholdt en workshop om forhindring og begrensning av fremmede arter, noe som viste seg å være et tema alle deltakerlandene kjemper med. Deltakerne sørget for erfaringsutveksling og refleksjoner rundt metodikk og utfordringer knyttet til fremmede arter, og både overvåkning og tiltak ble drøftet. En håndbok om temaet ble foreslått, og følges opp av INBO.

Workshop om fremmede arter

Bilde: Workshop om fremmede arter. Foto: OIEau.

Selve konferansen åpnet med informasjon om vannforvaltningen i Spania som vertsland, og INBO som organisator, og fokuserte deretter på 4 hovedtemaer som ble presentert i paneldebatter. Temaene var tørke og tilpasninger på nedslagsfeltnivå, kombinering av hydraulisk infrastruktur med naturhermende løsninger for å håndtere klimaendringer, internasjonalt samarbeid, og revisjon av vanndirektivet. En generell oppsummering av diskusjonene er at nedslagsfeltsamarbeid anses som en nøkkel for å lykkes med håndtering av alle disse temaene. I tillegg er det et synlig behov for samordning og bedret koordinering av arbeid med vanndirektivet og andre relevante direktiver på EU-nivå, som f.eks. flomdirektivet og nitratdirektivet.

Konferansen ble avsluttet med en deklarasjon, Sevilladeklarasjonen, som gir anbefalinger til videre oppfølging av samarbeid under INBO og i nedslagsfelt.

Publisert: 07. november 2018 Sist oppdatert: 07. november 2018