gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Klima- og miljødepartementet: Om inndeling i regioner fremover

Brev fra Klima- og miljødepartementet (KLD) avklarer inndelingen i vannregioner og vannregionmyndigheter for det kommende arbeidet.

I brev til vannregionmyndighetene av 23. oktober 2018 avklarer KLD inndelingen i vannregioner og vannregionmyndigheter for det kommende arbeidet.

Forberedelsen og høringen av planprogram og hovedutfordringer skal skje etter dagens vannregioninndeling.

Som følge av regionreformen vil det imidlertid være behov for justeringer av dette i vannforskriften.

Brevet er vedlagt forslag til ny inndeling av vannregioner fra 1. januar 2020. En slik forventet sammenslåing av planområder bør omtales i planprogrammet som skal på høring 1.april 2019.

Det vil ikke gjøres endringer i vannregioner som ikke berøres av regionreformen.

Brev fra KLD om vannregioninndeling fremover.

Publisert: 25. oktober 2018 Sist oppdatert: 25. oktober 2018