gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Presisering om inndeling i regioner fremover

I brev til vannregionmyndighetene av 23. oktober 2018 avklarte Klima- og miljødepartementet inndelingen i vannregioner og vannregionmyndigheter for det kommende arbeidet.

  • Forberedelsen og høringen av planprogram og hovedutfordringer skal skje etter dagens vannregioninndeling.
  • Som følge av regionreformen vil det imidlertid være behov for justeringer av dette i vannforskriften. Vedlagt her gis en presisering av forslaget til ny inndeling fra 1.1.2020 i from av kart og tabell. I forslaget har man fulgt prinsippet om at et nedbørfelt tilhører det fylket der det drenerer til kyst. En slik forventet sammenslåing av planområder bør omtales i planprogrammet som skal på høring 1.april 2019.
  • Det vil ikke gjøres endringer i vannregioner som ikke berøres av regionreformen.
  • Langs grensen til Sverige og Finland har den aktuelle norske vannregionmyndigheten ansvar for alle områder på norsk side, inkludert områder som drenerer til naboland.
Publisert: 08. november 2018 Sist oppdatert: 08. november 2018