gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Treffer vanndirektivet målet? Innspillskonferanse 16. januar 2019

EUs vanndirektiv evalueres 20 år etter det trådte i kraft for å se om det fortsatt sikrer beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. På innspillskonferansen 16. januar 2019 i Oslo får du informasjon om høringen og viktige interesser presenterer sine innspill. Konferansen vil bli strømmet.

Påmeldingen ble stengt 8. januar, og det er over 100 påmeldte deltakere. Konferansen vil i tillegg bli strømmet på http://miljodirektoratet.videoforweb.no

Bakgrunn for konferansen

Hensikten med innspillskonferansen er å informere om evalueringen av vanndirektivet og oppfordre til å gi høringsinnspill, og at organiserte interesser får mulighet til å fremføre sine synspunkter.

Både myndigheter, bransjer/bedrifter, organisasjoner/interessenter og innbyggere i hele Europa kan gi innspill i den pågående europeiske høringen fram til 12. mars.

Informasjon på del en

På innspillskonferansens første del får du presentert bakgrunn og informasjon om den pågående europeiske høringen, og tilhørende underlagsrapporter og pågående utredninger. Ett av foredragene er på engelsk. Den regionale vannforvaltningen presenterer også sine erfaringer.

Organisasjoner på del to

På konferansens andre del skal organisasjoner i den nasjonale referansegruppen presentere sine synspunkter på hva de mener fungerer, og hva de ser som utfordringene med vanndirektivet.

Publisert: 09. desember 2018 Sist oppdatert: 10. januar 2019