gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vedtak: Vannforskriften hjemles i naturmangfoldloven

Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i naturmangfoldloven.

Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget. Et enstemmig storting ber videre regjeringen sørge for at vannforvaltningsplanene fortsatt er regionale planer etter plan- og bygningsloven, og at planprosessene skal følge bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Se saken: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=72485

Publisert: 20. november 2018 Sist oppdatert: 20. november 2018