gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

2021-2030 utpekt som FNs tiår for restaurering av økosystemer

FNs generalforsamling vedtok den 1. mars 2019 å utpeke 2021-2030 som FNs tiår for restaurering av økosystemer. Målet er å gi et virkelig løft til arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer som tiltak for å bekjempe klimakrisen og styrke matvaresikkerhet, vannforsyning og biodiversitet.

Bakgrunnen er forringelsen av viktige økosystemer som leverer avgjørende tjenester for matproduksjon, vannforsyning, beskyttelse mot flom, og habitater for bl.a. fisk og pollinatorer. Det er estimert at forringelsen av økosystemer allerede gjør tilværelsen vanskeligere for 3.2 milliarder mennesker på kloden, og at tapet av arter og økosystemtjenester har en kostnad som tilsvarer omlag 10 % av klodens årlige produksjon.

Målet med å utpeke 2021-2030 som "tiåret for restaurering av økosystemer" er å gi et løft, bygge politisk støtte, og intensivere forskning og økonomisk innsats slik at omfanget av restaurering kan øke fra vellykkede pilotprosjekter til å skulle omfatte virkelig betydelige områder.   

Utpeking av 2021-2030 som tiåret for restaurering av økosystemer vil støtte opp under målet under FNs biodiversitets-konvensjon om restaurering av 15% av forringede økosystemer, og FNs bærekraftsmål om restaurering av vannrelaterte økosystemer, herunder våtmarker, elver, grunnvann og innsjøer.

 

Les mer om tiåret for restaurering på FNs side.

Les mer om FNs bærekraftsmål.

Publisert: 04. mars 2019 Sist oppdatert: 04. mars 2019