gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Endringer i veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann

Det er gjort endringer i veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann og i vedlegg til veilederen siden den ble publisert i september 2018.

Følgende endringer er gjort:

Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann:

  • Tabell 3.5 Innsjøtyper i Norge med ulike typekoder. I de to økoregionene i Nord- Norge bør kun vanntypene for skog og fjell benyttes dersom man er over eller nord for tregrensen.

Følgende endringer er foretatt i denne tabellen:
L201a i kolonne med navn Norsk type er endret fra <1 til < 0,25 i kolonne med navn Kalsium mg/l

  • Tabell 7.10 Referanseverdier og klassegrenser for Total nitrogen – Innsjøer og elver. a) Absoluttverdier

Følgende endringer er foretatt i denne tabellen:
- I kolonne 4 første rad er nnl byttet ut med Elvetype (nr) *
- Elvetypenummer er forsøvet nedover fra rad to og nedover. Endringen innebærer at rad 2 ikke har et elvetype nr.

  • Tabell 7.10 b) EQR verdier

Følgende endringer er foretatt i denne tabellen:
- Elvetypenummer er forsøvet nedover fra rad to og nedover. Endringen innebærer at rad 2 ikke har et elvetype nr.

  • Tabell 11.9.1 Miljøkvalitetsstandarder For prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer i ferskvann og kystvann

Følgende endringer er foretatt i denne tabellen:
- Nr. 20 for Bly og blyforbindelser: endret i kolonne for Årlig gjennomsnitt for ferskvann fra 1,28 til 1,28
- Nr. 23 Nikkel og nikkelforbindelser : endret i kolonne for Årlig gjennomsnitt for ferskvann fra 48 til 48 

  • Tabell 11.10 Tilstandsklasser for Prioriterte- og vannregionspesifikke stoffer i ferskvann, kystvann og sediment

Her er klasser med samme verdi blitt slått sammen. Eksempel hvis Klasse II og Klasse III har samme verdi så har de blitt slått sammen. Verdiene er hentet fra veileder 2016 M-608: Grenseverdier for klassifisering av vann, sedimenter og biota.

Vedlegg til Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann:

  • Tabell V4.1.1 Indikatorverdier for enkeltarter for beregning av PTI indeksen

Denne tabellen var ikke navngitt i første utgaven.

Tabellen er byttet ut med en ny tabell da artslisten for planteplankton i norske innsjøer er revidert.

  • Tabell V5.3.1 (RAMI indikator taksa)

Tabellen er utvidet med 4 nye taksa:

Taksakode (AQEM)

Indikatortaksa

Indikatorverdi (sk)

Vekt (wk)

16982

Radix labiata

7

0,588

6673

Radix sp.

7

0,588

4419

Baetis sp.

6

0,516

4380

Baetidae

5

0,556

Her finner du oppdatert veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann med vedlegg:

 

Publisert: 20. mars 2019 Sist oppdatert: 20. mars 2019