gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Forslag til metode for klassifisering av hydromorfologisk tilstand i norske elver

En ny rapport fra SINTEF Energi, NINA, NIVA, NTNU og UNI Miljø anbefaler metoder og forvaltningsverktøy for forbedret karakterisering og klassifisering av hydrologisk og morfologisk tilstand av vannforekomster i Norge.

  Endringer i hydromorfologi kan deles inn i fysiske påvirkninger langs elva, på tvers av elva, i selve elveløpet, samt endringer i hydrologiske forhold. Rapporten er en anbefaling fra forskningsmiljøene, og forslaget vil nå bli nærmere vurdert av forvaltningen.

Les mer og last ned rapporten her:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/20191/Januar/Forslag-til-metode-for-klassifisering-av-hydromorfologisk-tilstand-i-norske-elver/

 

Mer om Veiledning knyttet til hydromorfologi og sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF):

http://www.vannportalen.no/tema-a-a11/1a-fysiske-endringer/2a/veiledning-og-rapporter-om-hydromorfologi-og-smvf/

 

Mer om hydromorfologi og vanndirektivet:

http://www.vannportalen.no/organisering/europa/Europeisk/norsk-deltakelse-i-de-ulike-cis-gruppene/temagruppe-hydromorfologi/

Publisert: 05. januar 2019 Sist oppdatert: 05. januar 2019