gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ny europeisk strategi mot legemidler i miljøet

En ny europeisk strategi med en rekke tiltak mot legemidler i miljøet skal redusere risikoen for dyr og menneskers helse, og motvirke framveksten av antibiotika-resistente bakterier.

Vanndirektivets datterdirektiv om miljøgifter ble vedtatt i 2008, og inneholdt en bestemmelse om at det skulle utarbeides en strategisk tilnærming for å håndtere vannforurensing fra legemidler. Den 11. mars 2019 ble strategien offentliggjort av EU-kommisjonen. Viktige elementer i strategien er:

  • Tiltak for økt bevissthet og forsvarlig bruk av legemidler, herunder retningslinjer for helsearbeidere og veterinærer.
  • Tiltak for å styrke kunnskapen om miljøvirkninger og bedre risikovurderingen av legemidler på dette temaet.
  • Tiltak for å fremme "grønn design" av legemidler som brytes ned lettere og raskere.
  • Tiltak for å redusere utslipp av legemidler ved produksjon, ved bruk (hensiktsmessige pakningsstørrelser og innsamlingsordninger), og utvikle teknologien for fjerning av legemidler fra avløpsvann.
  • Tiltak for økt innsamling av overvåkingsdata om legemidler i miljøet, og tette kunnskapshull.

Legemidler som ender eller samles opp i miljøet kan gi negative virkninger på arter som f.eks. fisk, herunder nedsatt reproduksjonsevne, adferdsendringer, og direkte giftvirkninger. Menneskene får denne forurensingen tilbake når vi høster av naturen, f.eks. når vi spiser fisk og sjømat som har tatt legemidlene opp i seg. I tillegg kan utslipp av antibiotika i miljøet øke risikoen for framvekst av resistente bakterier.    

Les EU-kommisjonens pressmelding og dokumentet med "strategisk tilnærming" her.

Publisert: 16. mars 2019 Sist oppdatert: 16. mars 2019