gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nye resultater og verktøy for vannforvaltningen fra europeisk forskning

To store forskningsprogrammer under EUs rammeprogram for forskning Horizon 2020 er avsluttet.

Figur fra AquaCROSS fakta-ark # 3 "Introducing Ecosystem-based Management".

De to store forskningsprogrammene er :

  • Programmet "AquaCROSS" om kunnskap, vurderinger og forvaltning av vannets naturmangfold og økosystemtjenester, på tvers av politikkområder.  
  • Programmet "MARS" om forvaltning av vannets økosystemer og vannressurser når det er flere, samtidige påvirkninger.

Begge programmene har levert resultater og verktøy som kan være til nytte i vannforvaltningen. Nedenfor peker vi på viktige tema, og gir linker til resultatene.

AquaCROSS

AquaCross (Knowledge, Assessment and Management for AQUAtic Biodiversity and Ecosystem Services aCROSS EU policies) er basert på erfaringene fra 8 case-studier fra ulike deler av Europa, og har fokus på økosystembasert forvaltning. Nå foreligger veiledning og verktøy, praktiske eksempler og anbefalinger. Resultatene er oppsummert kort i 38 fakta-ark som kan lastes ned hver for seg fra resultatsiden eller som et samlet dokument. Vi vil særlig peke på følgende fakta-ark:

Om økosystembasert forvaltning:

Om medvirkning:

Mars

MARS (Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress) er basert på erfaringene fra 16 case-studier i Europa, og har fokus på å øke forståelsen av hvilken effekt flere, samtidige påvirkninger har på vannmiljøet og økosystemtjenestene. Prosjektets resultater skal derfor særlig være til hjelp for arbeid med å restaurere elver og innsjøer med flere, samtidige påvirkninger. og bidra til utvikling av nødvendige metoder og verktøy. Resultatene er oppsummert i et dokument med anbefalinger, og i 14 fakta-ark som kan lastes ned hver for seg fra denne siden eller som et samlet dokument. Vi vil særlig peke på følgende verktøy:

 

Publisert: 07. februar 2019 Sist oppdatert: 11. februar 2019