gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Presisering av høringsperioder

I brev til vannreigonmyndighetene av 17. januar 2019 presiserer KLD høringsperiodene for inneværende planarbeid fram mot oppdaterte planer for planperioden 2022-2027:

- Høringen av planprogram og hovedutfordringer skal være en tre måneders høring fra 1. april til 30. juni 2019.

- Høringen av utkast til oppdatert vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram skal være en tre måneders høring fra 1. oktober til 31. desember 2020.

- Oppdatert vannforvaltningsplan skal være vedtatt i fylkestingene og oversendt Miljødirektoratet senest 1. juli 2021.

Publisert: 18. januar 2019 Sist oppdatert: 18. januar 2019