gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Veileder om kantvegetasjon langs vassdrag

NVE har utgitt en ny veileder som skal bidra til avklaring av regelverk og myndighetsutøvelse knyttet til kantvegetasjon langs vassdrag.

Vegetasjonen langs vassdrag, kantvegetasjonen, har stor betydning for økosystemet i og langs vassdraget og kan bidra til å redusere erosjon. Kantvegetasjonens betydning gjenspeiles også i et omfattende regelverk som setter rammer for tiltak. De mest sentrale lovene er vannressursloven, landbrukslovgivningen og plan-og bygningsloven. Disse lovene har imidlertid ulik innretning og forvaltes av ulike etater. Veilederen skal bidra til avklaring av myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen.

Veilederen blir presentert av NVE på nasjonal vannmiljøkonferanse 28. mars.

Les veilederen her.

Publisert: 14. mars 2019 Sist oppdatert: 14. mars 2019