gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vellykket seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker i november 2018

Det niende nasjonale restaurering-seminaret ble gjennomført i Oslo den 20. november 2018, og for første gang ble også restaurering i kystvann satt på dagsorden. En engelsk presentasjon av seminaret ble publisert i desember 2018 i nyhetsbrevet til "European Centre for River Restoration", lenke finner du nederst på siden.

Bildet tatt fra seminar om vassdrag og våtmarker i november 2018. Fotograf: Anders Iversen

Internasjonale innledere

Seminaret ble åpnet av Cor Beekmans fra "Room for the River"-programmet i Nederland, som presenterte "integration of national and regional requirements in the design of nature development projects". Den andre utenlandske innlederen var Per Moksnes fra Gøteborgs Universitet i Sverige, som presenterte tverrfaglig forskning på forvaltning og restaurering av ålegrasenger innen forskningsprogrammet "Zorro". På slutten av seminaret delte Gry Walle (Fylkesmannen i Hordaland) sine erfaringer fra deltakelse på "UK River Restoration Conference" i Nottingham i April. 

Norske erfaringer

De norske erfaringene som ble delt på seminaret omfattet: presentasjon av Frode Kroglund (Fylkesmannen i Aust og Vest Agder) om tapet av leveområder for ål og hva som kan gjøres med det;  Pedro Ardila (Bærum kommune) presenterte landskapsrestaurering og gjenåpning av Dælibekken; Pål Martin Eid (Statens naturoppsyn) presenterte erfaringer fra myrrestaurering på Østlandet; og Sven Helge Pedersen (Hardangerfjord villfisklag) presenterte erfaringer fra gjennomføringen av Hardangerfjordprosjektet.

Nytt fra forskningen

Det var også flere presentasjoner av nyheter fra forskningen: Eli Rinde (NIVA) presenterte arbeid med restaurering av marine naturtyper og eksempler fra EU-prosjektet "MERCES" og det norske Viksfjord-prosjektet; Signe Nybø (NINA) presenterte fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand sammenlignet med kravene i vannforskriften; og Ulrich Pulg (NORCE LFI) presenterte hvordan elvemorfologi og sedimenttransport setter rammer for våre handlingsrom i vassdrag.

Les mer:

Publisert: 11. februar 2019 Sist oppdatert: 11. februar 2019