gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nå skal badeplassene i Norge registreres

Alle kommuner har fått brev fra Miljødirektoratet hvor de blir bedt om å registrere badeplassene i sin kommune innen 1. september 2019. Badeplasser er utpekt som områder som er særlig sårbare og som det bør tas særlig hensyn til ved planlegging og gjennomføring av tiltak  

Bading i Storvannet, Agdenes i Trøndelag Fotograf: Lise Sørensen

Vannforvaltningen i Norge skjer gjennom vannforvaltningsplaner

EUs vanndirektiv ble gjort gjeldende i Norge i form av vannforskriften. Hovedformålet med vannforskriften er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet. Dette skjer gjennom innhenting av kunnskap om vannet og det lages vannforvaltningsplaner med miljømål og tilhørende tiltaksprogram for å beskytte, forbedre og gjenopprette miljøtilstanden i vannet. 11 fylkeskommuner er utpekt som vannregionmyndigheter og de har hovedansvaret for å utarbeide vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram. Kommunen har en særlig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet gjennom sin arealplanlegging.

Kommunene har en svært viktig rolle i arbeide med å beskytte badeplasser

Gjeldende vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer for årene 2016-2021 skal nå revurderes og oppdateres for planperioden 2022-2027, og fra høsten av skal kommuner og sektormyndigheter i samarbeid vurdere hvilke tiltak som er mest aktuelle i vannregionen.  For å sikre at innsatsen prioriteres riktig, er det viktig å ha oversikt over områder som er særlig sårbare eller har en bruk som stiller spesielle krav til miljøkvalitet. Vannforskriften operer derfor med beskyttede områder, dvs områder som det bør tas særlig hensyn til ved planlegging og gjennomføring av tiltak og blant disse finner vi badeplasser.

Viktig med kartfesting av badeplasser når register over beskytta områder opprettes på Vann-Nett

Nå opprettes det et eget register over beskyttede områder i Vann-Nett, og kartfesting av beskyttede områder, i dette tilfelle badeplasser, vil være til stor nytte når kommunene og sektormyndighetene skal prioritere miljøtiltak.

Les mer om registrering av badeplasser i brevet som ble sendt ut til alle kommuner den 12.06.19 "Oppdrag til kommunene om å identifisere badeplasser"

Innmeldingtjeneste for registering av badeplasser

Miljødirektoratet har laget en innmeldingstjeneste for badeplasser med ett kart hvor kommunene kan legge inn en oversikt over badeplasser som finnes i sin kommune.

 Les mer om:

Publisert: 23. august 2019 Sist oppdatert: 23. august 2019