gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om strategi og tiltak for bærekraftig vannkraft på internasjonal konferanse

Svenske myndigheter arrangerte 12.-14. juni en internasjonal konferanse om bærekraftig vannkraft. Anbefalinger og erfaringsutveksling om god forvaltningspraksis for å sikre miljøtilpasset vannkraft ble delt fra en rekke land. Konferansen var et ledd i den nasjonale strategien for å gjøre svensk vannkraft økologisk bærekraftig kommende 20 år.

Fisketrapp i kompositt som er designet i sidevassdrag til Pite-elven i nord-Sverige, for å miljøtilpasse mindre vannkraftanlegg. Fotograf: Jo H. Halleraker

Deltagere fra 8 vannkraftnasjoner og EU med representanter fra myndigheter, vannkraftprodusenter, FoU, interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner delte sine erfaringer om vannkraft og miljø på konferansen. Det europeiske perspektivet ble belyst fra flere av foreleserne og Peter Kristiansen fra det Europeiske Miljødirektoratet oppsummerte vannkraftpåvirkning og utfordringene landene står ovenfor for å ivareta de økologiske forholdene i sitt foredrag "Sustainable hydropower, European perspective". Presentasjonene og oppsummeringer fra konferansen finner du nederst på denne siden. Forvaltningsprosesser og erfaringer med miljøtiltak fra bl.a. Skottland, Italia, Norge, Østerrike og Kanada ble presentert.

Konferansen hadde tre hovedtemaer:

  • Dele eksempler om vellykkede miljøforbedringer og avveiinger med samfunnsnytten fra vannkraft.
  • Miljøtiltak og best tilgjengelige metoder for miljøtilpasninger av vannkraft.
  • Forvaltningssystemer og prosesser (Governance) for å forene bærekraft, naturmangfold og klimaendringer.

Få land har omforente kriterier for hva som kan regnes som økologisk bærekraftig vannkraft til nå, men samtidig så er nettopp ett av hovedmålene med EUs vanndirektiv å sikre en bærekraftig bruk av vannforekomster. Økologiske tilpasninger innen vannkraften ble diskutert innenfor rammene av visjonen "Fossilfritt Sverige innen 2045".

Her finner du lenker til :

Publisert: 16. august 2019 Sist oppdatert: 16. august 2019