gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hva vil vannmiljøtiltakene koste?

I forrige planleggingsperiode ble kostnader for tiltak for å bedre vannmiljøet i liten grad anslått. Direktoratsgruppens for gjennomføring av vannforskriften har nå utarbeidet en eksempelsamling hvor det enten er sjablongkostnader eller eksempelkostnader for de fleste tiltakene eller tiltakstypene.

Eksempelsamlingen er et foreløpig utkast som vil bli oppdatert med jevne mellomrom. Vi håper den vil være til hjelp for både sektormyndigheter, vannregionmyndigheter og vannområdekoordinatorer i arbeidet med å anslå kostnader for foreslåtte tiltak i forbindelse med revisjon og oppdatering av de regionale tiltaksprogrammene.

Det er viktig å understreke at der planlegging av tiltak har kommet langt, og det foreligger reelle kostnadsanslag eller beregninger, er det selvfølgelig disse som skal brukes.

 Relaterte dokumenter:

Publisert: 18. november 2019 Sist oppdatert: 18. november 2019