gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kurs i klassifisering av miljøtilstand i vann den 25-26 november 2019.

Miljødirektoratet inviterer til kurs i klassifisering av kjemisk og økologisk tilstand i henhold til Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann. Kurset holdes i miljødirektoratets lokaler på Helsfyr og går over to dager 25-26.11.2019.

Kurset vil inneholde en teoretisk gjennomgang av generelle prinsipper for klassifisering, og en gjennomgang av kjemisk og økologisk klassifisering, for alle kvalitetselementer. Det vil i tillegg være god tid til praktiske øvelser i klassifisering med bruk av relevante data.

Formålet med kurset

Formålet med kurset er å gjøre kursdeltakerne i stand til å gjennomføre en tilstandsvurdering av kjemisk og økologisk tilstand. Vi går gjennom de ulike kvalitetselementene og parameterne og gjør en samlet tilstandsvurdering av vannforekomster tilhørende ulike vannkategorier. Vi går også gjennom det teoretiske grunnlaget for økologisk og kjemisk tilstandsklassifisering.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er vannforvaltning (Fylkesmannens miljøvernavdeling, prosjektledere i vannområdene, øvrige sektormyndigheter), og konsulenter som utfører overvåking og klassifisering i vann.

Det er ingen formelle krav til forkunnskap, men det er en fordel å ha kunnskap om den reviderte klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann), vannforskriften, samt kjenne til Vannmiljø og Vann-Nett.

Program

Program er under utarbeidelse og legges ut på Vannportalen, sammen med påmelding til kurset, i slutten av oktober.

Publisert: 17. september 2019 Sist oppdatert: 17. september 2019