gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nytt fra det europeiske vannarbeidet

Følg med på det felles vannarbeidet i Europa: I denne artikkelen finner du kort informasjon om møter og norsk deltakelse, samt annet pågående arbeid og milepæler i Europas vannarbeid. 

Norsk deltakelse i det europeiske arbeidet

Norsk deltakelse i det felles europeiske vannarbeidet er viktig for at supplerende regelverk og retningslinjer blir tilpasset norske forhold og gir rom for norske behov, og fordi den gir tilgang til nyttig informasjonsdeling om andre lands erfaringer og eksempler. Viktige milepæler i arbeidet høsten 2019 vil være oppstart av arbeid med å videreutvikle felles forståelse om bruk av unntaksbestemmelsene, og ferdigstillelse av et dokument om hvordan fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster. Les mer om felles europeisk gjennomføring HER, norsk deltakelse HER, og se oversikt over møter våren og høsten 2019 HER. Linker tar deg videre til sider med mer informasjon om gruppene, samt norske mandater og referater fra tidligere møter.

 

Evaluering av vanndirektivet (Fitness Check)

Det er snart 20 år siden vanndirektivet trådte i kraft. Det er derfor satt i gang en evaluering for å se på om vanndirektivet fremdeles oppfyller formålet om sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. Evalueringen har pågått siden november 2017, med høringer, workshopper og innspill. EU-kommisjonens endelige evalueringsrapport er ventet mot slutten av 2019. Les mer om evalueringen og norske innspill HER.

 

Rapport om gjennomføringen av vanndirektivet

EU-kommisjonen offentliggjorde den 26. februar 2019 sin femte rapport om gjennomføringen av vanndirektivet, basert på landenes vannforvaltningsplaner for perioden 2016 til 2021. Rapporten vil inngå i grunnlaget for evalueringen av vanndirektivet og avløpsdirektivet. Rapporten har også vedlegg med tilbakemeldinger til det enkelte medlemsland som du kan finne på. Det er også utarbeidet en norsk sammenstilling av relevante momenter fra de europeiske dokumentene. Les mer HER.

 

ESA sin oppfølging av Norge, og brev fra norske organisasjoner

EFTAs overvåkingsorgan ESA følger opp at Norge oppfyller forpliktelsene etter vanndirektivet. I 2014 fikk vi råd om oppfølgingspunkter på de norske pilotplanene for årene 2010-2015. Les mer om dette HER.

I 2018 rapporterte Norge de forpliktende vannforvaltningsplanene for årene 2016-2021, og vi venter fremdeles på tilbakemeldingen fra ESA på dette. Les mer om rapporteringen HER.

I etterkant av Norges rapportering har flere miljøorganisasjoner sendt brev til ESA angående de de mener er svakheter ved gjennomføringen av vanndirektivet i Norge. Se brevet fra SRN/Sabima /Norsk Friluftsliv HER. Se brevene fra Miljøvernforbundet med fokus på gruveavfall HER og akvakultur HER. En oversikt over klager og brev finner du HER.  

 

Nye europeiske strategier for plast og legemidler

I mars 2019 offentliggjorde EU-kommisjonen en strategi med en rekke tiltak mot legemidler i miljøet skal redusere risikoen for dyr og menneskers helse, og motvirke framveksten av antibiotika-resistente bakterier. Les mer HER.

I juni 2019 ble EU-kommisjonens plast-strategi fra 2018 fulgt opp med vedtak av et nytt EU-direktiv med forbud mot q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler. Les mer HER.

Publisert: 06. september 2019 Sist oppdatert: 06. september 2019