gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oversikt som viser sammenhengen mellom tiltak, virkemidler og hvem som har ansvar

Lurer du på hvilke tiltak som kan gjennomføres for å bedre vannmiljøet og hvem som har ansvaret? Direktoratsgruppen har  laget en oversikt som viser sammenhengen mellom tiltakene, virkemidlene og hvem som har ansvaret (sektormyndighet).

Restaurering i Orkla Fotograf: Rune Krogdahl

Bakgrunnen for arbeidet

Direktoratsgruppen, som består av alle direktoratene som har et ansvar for å nå målene i vannforskriften, evaluerte i 2015-2016 forrige planperiode i vannforvaltningen. En av anbefalingene var at det burde utarbeides et dokument som viser sammenhengen mellom tiltakene for å beskytte eller forbedre vannmiljøet, virkemidlene som eksisterer i vannforvaltningen og hvem som har ansvaret for hva. Nå har direktoratsgruppen laget en oversikt over virkemidler og tiltak knyttet til økosystembasert forvaltning for ferskvann og kystvann. Virkemidler og tiltak i vannforvaltning vil oppdateres fortløpende.

Publisert: 08. november 2019 Sist oppdatert: 09. november 2019