gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nødvendig kunnskap i regulerte elver

NORCE har på oppdrag for Miljødirektoratet ferdigstilt et forslag til veileder om kunnskapsgrunnlag for vannkraftpåvirkede elver. Rapport M-1559 "Utredningsmetoder og tiltak for bedring og restaurering av fysisk vannmiljø" gir råd om aktuelle utredninger og tiltak som trengs for å kunne avbøte økologiske effekter av kraftreguleringer på elveøkosystem.

Mange av undersøkelsene som foreslås vil danne kunnskapsgrunnlaget for å vurdere effekten av gjennomførte tiltak, og for å kunne nå miljømålene. Hvilke undersøkelser som trengs avhenger av flere forhold.

Rapporten er bygd opp fra to utgangspunkt for å finne fram til aktuelle undersøkelser;

1. kraftreguleringstype
2. miljøpåvirkningstype

Det anbefales ulike utredningsmetoder for å kartlegge påvirkninger og kontrollere effekt av tiltak (overvåke måloppnåelse). Rapporten sammenstiller og henviser til diverse andre relevante veiledere, håndbøker og publikasjoner fra inn og utland.

Publisert: 12. mai 2020 Sist oppdatert: 12. mai 2020