gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Lokalt engasjement for vann: rapport og verktøy

Lokal kunnskap og engasjement er viktig når EUs vanndirektiv skal gjennomføres i vannområdene.  Dette er en av konklusjonene i det europeiske Interreg-prosjektet "Water Co-Governance" som England, Tyskland, Holland, Danmark og Sverige har deltatt i fra 2016 til 2020.  

Fra Sverige har deltakerne være den nasjonale Havs- och vattenmyndigheten, den regionale och Vattenmyndigheten för Västerhavet, samt tre lokale "vattenråd". Et av målene har vært å studere hvordan lokalt engasjement for vann kan styrkes for å bidra til å bedre vannmiljøet. I Sverige har 650 personer deltatt i 20 delprosjekter, med et samlet budsjett på 6.6 millioner svenske kroner.

Det viktigste man har lært i prosjektet er at det finnes et stort engasjement for vanntema, og at alle interessentenes kompetanse må inkluderes dersom man skal finne fram til de beste løsningene.

For å lykkes med å oppfylle vanndirektivets intensjoner om lokal medvirkning må det finnes møteplasser som gir mulighet for deltakelse og samarbeid på tvers av ulike grupper, interesser, myndigheter, grunneiere, bedrifter og innbyggere. Slike møter og dialog mellom folk med ulike interesser og bakgrunner gir nye perspektiver og styrker interessen og kunnskapen om vannet og hverandres virksomheter.

Prosjektet har resultert i en verktøykasse med 58 konkrete verktøy for å utvikle det lokale engasjementet for vann, og dekker både verktøy for ulike møteformer til verktøy for konkret tiltaksarbeid. Tanken er at verktøyene skal bidra til lytting, dialog og åpenhet der alle kan delta som likeverdige.

En beskrivelse av prosjektet samt resultater og erfaringer finnes nå sammenstilt i rapporten ”Lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten”.

Les mer om prosjektet på Havs- och vattenmyndighetens side.

Publisert: 08. mai 2020 Sist oppdatert: 08. mai 2020