gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvåking i referanseelver

Programmet «Overvåking i referanseelver» undersøker tilstanden i elver og bekker som har antatt liten grad av menneskelig påvirkning. Videre datainnsamling er viktig for å øke kunnskapen om naturlige bakgrunnsverdier og forbedring av klassifisering av økologisk tilstand.

Programmet er en del av myndighetenes basisovervåking - en type overvåking som gjennomføres for å følge med på den generelle miljøtilstanden i Norge.
Intakte vassdrag har et rikt biomangfold av alger, planter, fisk, insekter og andre smådyr, og bidrar med en rekke økosystemtjenester som næringssaltomsetning, rent drikkevann og flomdemping. Ikke minst er vassdragene en viktig kilde til rekreasjon, friluftsliv og fiske.

Videre innsamling av biologiske og vannkjemiske data gjennom referanseelvprogrammet vil være svært viktig for å øke kunnskapen om:

  • naturlige bakgrunnsverdier og forbedring av metodikken for økologisk tilstandsklassifisering
  • kartlegging av biodiversitet i norske vassdrag
  • vurdering av effekter av storskala påvirkninger som klimaendringer

På den måten kan vi bedre skille effekter av menneskeskapte påvirkninger fra økosystemenes naturlige variasjon.

Les saken på NIVAs nettside: https://www.niva.no/rapporter/overvaking-i-referanseelver

Publisert: 12. mai 2020 Sist oppdatert: 12. mai 2020