gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utsatt frist for oversendelse av vedtatte vannforvaltningsplaner til Miljødirektoratet i 2021

Fristen for oversendelse av vedtatte vannforvaltningsplaner fra vannregionmyndighetene til Miljødirektoratet er utsatt fra 30. september til 31. oktober 2021.

Høringsfristen er utsatt tidligere

I slutten av mars 2020 ble fristen for oppstart av høring av oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram utsatt med 3. måneder fra 1. oktober 2020 til 1. januar 2021. Bakgrunnen var en konkret forespørsel på vegne av hele nettverket av vannreigonmyndigheter (VRM), som så at det vil bli utfordrende å gjennomføre en god planprosess for oppdateringen av de regionale vannforvaltningsplanene innenfor gjeldende fremdriftsplan. Det ble samtidig pekt på at det kunne bli nødvendig med ytterligere utsettelser senere, og at Miljødirektoratet ville vurdere dette på nytt nærmere sommeren. Les mer om utsettelsen av høringsfristen her.

 

Ny forespørsel fra vannreigonmyndighetene

Den 2. juni 2020 mottok Miljødirektoratet en ny forespørsel fra VRM-nettverket, denne gangen angående frist for oversendelse av vedtatte vannforvaltningsplaner til Miljødirektoratet. Bakgrunnen for den nye forespørselen var at det har blitt tydelig at de nye fristene for høsten 2021 ikke er tilpasset fylkestingenes møtekalender der det normalt er møter i juni og oktober.

Dersom VRM skulle oversende oppdatert vedtatt vannforvaltningsplan til Miljødirektoratet den 30. september 2021 måtte plandokumentene behandles i fylkestingsmøtene allerede i juni 2021. Saksframlegg i fylkestingene har seks ukers skrivefrist, noe som betyr at plandokumentene måtte vært helt ferdig oppdatert og klare for politisk behandling fra månedsskiftet april-mai 2021. Dette ville bli altså for kort tid mellom høringsfristen 30. april og fristen for når plandokumentene måtte ferdigstilles for politisk behandling.

Ved å forskyve fristen for oversendelse fra 30. september til 31. oktober 2021 vil VRMene rekke fylkestingsmøtene i oktober. Det vil bety at oversendelse til politisk behandling kan skje i august-september, noe som gir mulighet til en mer tilfredsstillende planprosess slik at høringsinnspill og synspunkter kan bli tilstrekkelig vurdert og sjekket ut av ansvarlig sektormyndighet.

 

Sentrale myndigheters vurdering

Miljødirektoratet vurderer det som avgjørende viktig at det er tilstrekkelig tid mellom avsluttet høring og oversendelse til politisk behandling. Alle høringsinnspill og synspunkter fra sektormyndigheter, private organisasjoner og andre brukerinteresser må bli tilstrekkelig vurdert.  Høringsinnspill som angår påvirkninger, tiltak og unntak må også vurderes og sjekkes ut av ansvarlig sektormyndighet.

Miljødirektoratet anbefalte derfor departementet å svare positivt på VRM-nettverkets forespørsel. Klima- og miljødepartementet svarte den 10. juni positivt på Miljødirektoratets anbefaling.

Samtidig har Miljødirektoratet anmodet vannregionmyndighetene om å få en foreløpig oversendelse av oppdaterte vannforvaltningsplaner så snart de er ferdigstilt til politisk behandling, slik at direktoratsgruppen kan gå i gang med sin gjennomgang så tidlig som mulig i oktober.

 

Se oppdatert rammeplan her.

  • Lenke til oppdtaret rammeplan (to lysark).
  • Første lysark gir en oversikt over fasene i arbeidet med oppdatering av vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene.
  • Andre lysark gir en oversikt over vitkige faser for sektormyndighetenes deltakelse i dette arbeidet 2020-2022.
Publisert: 14. juni 2020 Sist oppdatert: 14. juni 2020