gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Eksempelsamling for utarbeidelse av kostnadsanslag og  Virkemidler og tiltak i vannforvaltningen er oppdaterte

De oppdaterte dokumentene:

Målet med eksempelsamlingen er at den skal være til hjelp for sektormyndigheter, vannregionmyndigheter og vannområdekoordinatorer i arbeidet med å anslå kostnader for foreslåtte tiltak i forbindelse med revisjon og oppdatering av de regionale tiltaksprogrammene.

Dette er en veiledning som viser en oversikt over virkemidler og tiltak knyttet til økosystembasert forvaltning for ferskvann og kystvann. Veiledningen vil bli oppdatert fortløpende.

Publisert: 07. februar 2020 Sist oppdatert: 10. februar 2020