gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Styrket vannkraftsamarbeid med USA

På Hydropower summit 2020 i Trondheim den 3. februar ble det amerikanske energidepartementet og det norske olje- og energidepartementet (OED) enige om å formalisere og styrke forskningssamarbeidet om vannkraft over Atlanterhavet. 

Virksomhetsstrateg Johan Kling fra Havs ooch Vattenmyndigheten orientert om den nasjonale planen for modernisering av vannkraft i Sverige. Fotograf: Jo Halvard Halleråker

 

Hydropower summit 2020

Forskningssenteret FME HydroCen, forskere fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, SINTEF og Norsk institutt for naturforskning arrangerte Hydropower summit 2020 i Trondheim den 3. februar. Her deltok forskere og beslutningstakere fra USA, Australia, Norge og EU for å posisjonere seg, fremme og legge til rette for vannkraftforskning, utvikling og innovasjon for fremtidens utfordringer og muligheter.

Det amerikanske energidepartementet og det norske olje- og energidepartementet (OED) ble enige om å formalisere og styrke forskningssamarbeidet om vannkraft over Atlanterhavet.

Verdien av fleksibilitet

På den første dagen ble betydningen og mulighetene med økt fleksibilitet fra vannkraft belyst fra flere land og vinklinger. Flere store forskningsprosjekter jobber med både teknologiske og miljømessige utfordringer knyttet til energiomstilling som vil innebære betydelig mer ikke-regulerbar energiproduksjon som vind, sol og småkraft. De nordiske landene har mer enn 62 % av den regulerbare vannkraften i Europa. Mye tyder på at samfunnsverdien og behovet for økt fleksibilitet på ulike tidsintervall (innen en time, et døgn, mellom uker og sesonger) og dermed vil omfanget av effektkjørte kraftverk øke betydelig framover, noe som bl.a. er beskrevet i "White paper nr 1 fra IEA Hydropower, 2019".

Sikker nedvandring og gassovermetning

På miljødelen av Hydropower summit deltok Roy Langåker og Jo H. Halleraker fra Miljødirektoratet. Der ble det presentert svært lovende nye løsninger for nedvandring av fisk, med bruk av elektriske avledningsgjerder, og fiskevennlige småkraftverk, som minimerer skade på vandrende fisk. Det har også blitt økt fokus på episodisk gassovermetning nedstrøms kraftverk. NORCE samarbeider med forskerne i HydroCen med effektive måter å overvåke og avbøte at gassovermetning medfører dødelighet på fisk og andre akvatiske organismer ("dykkersyke"). Et tema som også amerikanske kollegaer er opptatt av. I Sverige skjer det mye for å modernisere og miljøtilpasse svensk vannkraft, for å bl.a. innfri miljømålene med EUs vanndirektiv.  

Bærekraftig vannkraft

Fra Sverige fikk vi  høre om vannkraftrelatert FoU, erfaringer med ulike miljøtiltak og miljøforskning i laboratiumselva til Vattenfall. Vi fikk også en oppdatering om forvaltningsverktøy og prosesser for å sikre bærekraften fra svensk vannkraft, og derigjennom innfri miljømål etter EUs vanndirektiv.

Publisert: 11. februar 2020 Sist oppdatert: 11. februar 2020