gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Bærekraftig vannkraft i Sverige

Miljøforholdene skal nå moderniseres i alle svenske regulerte vassdrag. En nasjonal plan for revisjon (omprövningar av vattenkraft) ble nylig vedtatt av den svenske regjeringen. Planen angir en vassdragsvis gjennomgang kommende 20 år, som innebærer endret forvaltningspraksis.

Sverige har på lik linje med Norge mange vassdrag regulert for vannkraftproduksjon. Miljøforbedrende tiltak i disse vannforekomstene er en sentral del av forvaltningen etter EUs vanndirektiv. Sverige har som mål å oppnå 100 prosent fornybar el-produksjon innen 2040. Hensikten med denne planen er å oppnå best mulig vannmiljø. Omfanget av miljøforbedringer skal vurderes i forhold til den nasjonale verdien av vannkraftproduksjonen i hvert vassdrag. 

Publisert: 09. juli 2020 Sist oppdatert: 09. juli 2020