gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hvor er det påvirkninger som mangler tiltak i Vann-Nett - oppgavehjelp

Fylkesmannen i Vestland og Miljødirektoratet har laget en tilpasset rapport for å kunne sortere ut for hver enkelt vannregion, uten at det er duplikater som forvirrer.

I dette sorterte xl-arket er det enklere å finne ut:

  • Hvilke vannforekomster som mangler påvirkning
    • alle vannforekomster som har tomme felt i kolonna "Påvirkningstyper" mangler påvirkninger.
  • Hvilke påvirkninger i hvilke vannforekomster mangler tiltak
    • alle vannforekomster med påvirkninger som har tomme felt i kolonna "TiltaksID", mangler tiltak på disse påvirkningene.

For informasjon om hvordan denne sorteringen er gjort, se skriftlig forklaring: 

 

Publisert: 14. september 2020 Sist oppdatert: 14. september 2020