gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Restaureringsseminaret 2018

Den 20. november arrangeres det 9. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker, hos Miljødirektoratet på Helsfyr i Oslo. Denne gang inkluderes også restaurering i kystvann.

 

I år presenteres bl.a. norske eksempler og erfaringer innen bekkeåpning og restaurering av både myr og marine naturtyper, samt forbedring av forholdene for ørret og ål. Det blir også innlegg om kartlegging av dagens situasjon, planlegging og gjennomføring av tiltak, samt om hvordan elvemorfologi og sedimenttransport setter rammer for våre handlingsrom i vassdrag.

Som vanlig har seminaret to spennende, internasjonale key-note-speakers:                   

Cor Beekmans fra Nederlands infrastruktur- og vannmyndighet Rijkswaterstaat vil fortelle om erfaringene fra programmet Room for the river. Hovedmålet med det nasjonale programmet var å bedre beskyttelsen mot flom, men ofte oppnådde også å kombinere dette med forbedringer for naturen. Cor har ledet delprosjekter i Room for the river siden 2001. 

 

Per Olav Moksnes fra Institutionen för marina vetenskaper ved Göteborgs Universitet vil fortelle om utfordringer og muligheter med restaurering av Ålegressenger langs den svenske vestkysten. Moksnes forsker på økologi i grunne kystøkosystemer, og hvordan interaksjoner mellom dyre- og plantearter påvirker bunnsamfunnets sammensetning og funksjon.

 

Det årlige seminaret er arrangert av restaureringsprosjektet under direktoratsgruppen for vannforskriften, i samarbeid med Norsk vannforening. Se hele programmet og meld deg på her.  

Publisert: 02. november 2018 Sist oppdatert: 02. november 2018