gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Vannportalen

Vannportalen gir deg høve til å følgje med i myndigheitene sitt arbeid med heilskapleg vassforvaltning.

Steinvik Trodhjemsfjorden. Fotograf: Line Fjellvær

På Vannportalen.no finn du informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskrifta om rammer for vassforvaltninga i Noreg (vannforskriften), og anna arbeid knytt til EU sitt rammedirektiv for vatn (vanndirektivet).

Regionale sider

Dei regionale vassregionmyndigheitene har redaktøransvaret for sin eigne sider. Her finn du informasjon på vassområdenivå og informasjon om arbeidet i vassregionen.
Velg vassregion - regional side.

Ansvarlege direktorat:

Miljødirektoratet har redaktøransvaret for den nasjonale delen av nettstaden som koordinerende direktorat for direktoratsgruppa for vassforskrifta.

Kontaktperson: Lise Sørensen, Miljødirektoratet.

Logo og grafisk profil

Kontakt oss gjerne for kommentarar på vannportalen@miljodir.no eller fyll ut skjema nede på startsida i Vannportalen

Publisert: 30. september 2014 Sist oppdatert: 13. november 2015