gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Felles europeisk gjennomføring  (CIS)

Den felles europeiske strategien, Common Implementation Strategy (CIS),  har til hensikt å bidra til felles forståelse av vanndirektivet og en harmonisert gjennomføring på tvers av landene, slik at tilnærmingen blir sammenliknbar og ikke konkurransevridende.

Dette arbeidet ble startet opp i 2001. Gjennom arbeidet utvikles det supplerende rettsakter og retningslinjer, og man utveksler erfaringer og eksempler. Norge har deltatt for fullt i CIS-arbeidet siden starten.

Hovedformålene med CIS-arbeidet 2016-2018 er å:

  1. Styrke både gjennomføringen av vanndirektivet og koordineringen med andre vann-relaterte direktiver.
  2. Øke samordningen av målsettinger mellom vann- og andre miljø- og sektor-politiske områder, særlig naturforvaltning, landbruk, transport, energi, ulykkesforebygging, forskning og distriktspolitikk.
  3. Bidra til å tette gjenværende hull i europeisk regelverk og politikk for vann, og bidra til gjennomgangen av vanndirektivet i 2019.

Arbeidsprogrammet 2016-2018 bygger særlig på veivalgene som ble pekt ut i policy-dokumentet "Blueprint for Europes Water" (2012), og EU-kommisjonens rapporter om gjennomføringen av vanndirektivet fra 2007, 2009, 2012, og 2015.


EU-kommisjonen har fra 2013 økt offentligheten rundt arbeidet. Europeiske bransje- og interesseorganisasjoner deltar i den strategiske samordningsgruppen, og i tematiske workshopper. De fleste dokumentene er tilgjengelige på den offentlige delen av dokumentbasen CIRCABC.

  • Les det nye arbeidsprogrammet for CIS 2016-2018 her.
  • Les om CIS og tidligere arbeidsprogrammer her.
  • Les om «Blueprint for Europes Water» (2012) her.
  • Les om EU-kommisjonens gjennomføringsrapporter her.

 

Publisert: 06. april 2014 Sist oppdatert: 02. mars 2016