gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Felles europeisk gjennomføring  (CIS)

Den felles europeiske strategien, Common Implementation Strategy (CIS),  har til hensikt å bidra til felles forståelse av vanndirektivet og en harmonisert gjennomføring på tvers av landene, slik at tilnærmingen blir sammenliknbar og ikke konkurransevridende.

Dette arbeidet ble startet opp i 2001. Gjennom arbeidet utvikles det supplerende rettsakter og retningslinjer, og man utveksler erfaringer og eksempler. Norge har deltatt for fullt i CIS-arbeidet siden starten.

 

Hovedformålene med CIS-arbeidet 2019-2021 er å:

  1. Styrke gjennomføringen av europeisk vannregelverk, fremme samordning med annet miljøregelverk og integreringen av vannhensyn i andre politikkområder som landbruk, transport og energi.
  2. Fordi vannforvaltningsplanene er nøkkel-instrumentene for vannforvaltning i Europa, er de relevante for oppfyllelse av landenes forpliktelser under FNs bærekraftsmål, særlig mål 6 om å sikre bærekraftig vannforvaltning.

Arbeidsprogrammet 2019-2021 øker fokuset på å styrke gjennomføringen ved å utveksle erfaringer. For mange tema er det allerede utviklet felles europeisk veiledning, men det kan likevel være behov for ny eller oppdatert veiledning på enkelte tema.


EU-kommisjonen har fra 2013 økt offentligheten rundt arbeidet. Europeiske bransje- og interesseorganisasjoner deltar i den strategiske samordningsgruppen, og i tematiske workshopper. De fleste dokumentene er tilgjengelige på den offentlige delen av dokumentbasen CIRCABC.

  • Les det nye arbeidsprogrammet for CIS 2019-2021 her.
  • Les om CIS og tidligere arbeidsprogrammer her.
  • Les om «Blueprint for Europes Water» (2012) her.
  • Les om EU-kommisjonens gjennomføringsrapporter her.
  • Les om evalueringen av vanndirektivet i 2018-2019 her.

 

Publisert: 06. april 2014 Sist oppdatert: 01. juni 2019