gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Felles europeiske grenser for økologisk og kjemisk tilstand

EUs rammedirektiv for vann setter felles rammer for definisjonen av økologisk og kjemisk miljøtilstand. Arbeidet med å definere grenseverdier ble igangsatt etter at vanndirektivet var vedtatt i år 2000.

 

Kjemisk tilstand:

For kjemisk tilstand (fig. 1) er det satt grenseverdier for 45 prioriterte stoffer (miljøgifter). Grunnlaget legges i arbeidsgruppe kjemikalier, og har så langt resultert i 2 datterdirektiver. Stofflisten tas inn i norsk regelverk i vannforskriftens vedlegg VIII.                                  

                                  

                                Fig. 1 Kjemisk tilstand

 Les mer om:

Økologisk tilstand:

For økologisk tilstand (fig. 2) er det satt grenseverdier for biologiske kvalitetselement for hver vanntype. Biologiske kvalitetselement kan f.eks. være fisk, insekter, planter og alger. Det er utarbeidet indekser for kvaliteten på disse biologiske kvalitetselementer, særlig viktig er grensene mellom svært god og god tilstand, og mellom god og moderat tilstand. For land med like vanntyper har det foregått et samarbeid om måleparametere og grenseverdier (interkalibrering), for å sikre at disse miljøkravene er sammenliknbare og ikke konkurransevridende. Listen over interkalibrerte grenseverdier tas inn i norsk regelverk i vannforskriftens vedlegg VIII.  

                                      

                                Fig. 2 Økologisk tilstand

Les mer om den siste beslutningen om interkalibrering her.

  • EU-kommisjonens side om økologisk tilstand og interkalibrering finner du her.
  • Beslutning om interkalibrerte klassegrenser fase I (2008/915/EC) finner du her (pdf), EØS-notat Interkalibrering fase I finner du her og Europalov finner du her.
  • Beslutning om interkalibrerte klassegrenser fase II (2013/480/EU) finner du her.
  • EØS-notat Interkalibrering fase II finner du her 
  • Europalov finner du her

 Tilbake til hovedsiden om Europeisk - EUS rammedirektiv for vann her

 

 

Publisert: 08. april 2015 Sist oppdatert: 14. mars 2016