gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Norsk deltakelse i de ulike CIS-gruppene

I tabellen under finner du:

  • en oversikt over deltakelse fra Norge i de ulike CIS-gruppene
  • informasjon om gruppene, klikk på lenkene for ytterligere info
  • norske referatene
  • kontaktperson (hovedkontakter), klikk på de for å få e-post

Norsk navn

Engelsk navn

Ansvarligdirektorat

Kontaktperson

Europeisk vanndirektørmøte

Water Directors meeting

Klima- og miljødepartementet

Strategisk samordningsgruppe

Strategic Coordination Group (SCG)

Miljødirektoratet

Vedtakskomiteen
(observatør)

Article 21. Committee

Miljødirektoratet

Temagruppe hydromorfologi (fysiske- og- vannføringsendringer)

Adhoc Task Group Hydro-morphology (ATG HyMo)

Miljødirektoratet
NVE

Temagruppe for artikkel 4.7 (tilsvarende §12)

Adhoc Task Group Art.4.7 (ATG art 4.7)

Miljødirektoratet
NVE

Arbeidsgruppe Økologisk tilstand

 

WG Ecological status (ECOSTAT)

 

Miljødirektoratet
NVE

Arbeidsgruppe Kjemikalier

WG Chemicals

Miljødirektoratet

Arbeidsgruppe Grunnvann

 

WG Groundwater

- Miljødirektoratet
- NGU

- NVE

 

Arbeidsgruppe Flom

WG Floods

NVE

Arbeidsgruppe Data- og informasjonsdeling

WG Data and Information Sharing (DIS)

- NVE
- Miljødirektoratet

Landbruk og bærekraftig vannforvaltning

Agriculture and sustainable water management

- Landbruksdirektoratet - Miljødirektoratet

 

Oversikt over møter dette halvåret (oppdateres 2 ganger i året). 

Tilbake til hovedsiden om det europeiske arbeidet.

Kontaktperson

Anders Iversen

Fagdirektør
Miljødirektoratet Seksjon for vannforvaltning
Publisert: 20. april 2014 Sist oppdatert: 08. mai 2017