gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Norsk deltakelse i de ulike CIS-gruppene

I tabellen under finner du:

  • en oversikt over deltakelse fra Norge i de ulike CIS-gruppene
  • informasjon om gruppene, klikk på lenkene for ytterligere info
  • norske referatene
  • kontaktperson (hovedkontakter), klikk på de for å få e-post

Norsk navn

Engelsk navn

Ansvarligdirektorat

Kontaktperson

Europeisk vanndirektørmøte

Water Directors meeting

Klima- og miljødepartementet

Strategisk samordningsgruppe

Strategic Coordination Group (SCG)

Miljødirektoratet

Vedtakskomiteen
(observatør)

Article 21. Committee

Miljødirektoratet

Temagruppe hydromorfologi (fysiske- og- vannføringsendringer)

Adhoc Task Group Hydro-morphology (ATG HyMo)

- Miljødirektoratet
- NVE

Temagruppe for artikkel 4.7 (tilsvarende §12)

Adhoc Task Group Art.4.7 (ATG art 4.7)

- Miljødirektoratet
- NVE

Arbeidsgruppe Økologisk tilstand

 

WG Ecological status (ECOSTAT)

 

- Miljødirektoratet
- NVE

Arbeidsgruppe Kjemikalier

WG Chemicals

Miljødirektoratet

Arbeidsgruppe Grunnvann

 

WG Groundwater

- Miljødirektoratet
- NGU

- NVE

 

Arbeidsgruppe Flom

WG Floods

NVE

Arbeidsgruppe Data- og informasjonsdeling

WG Data and Information Sharing (DIS)

- NVE
- Miljødirektoratet

Landbruk og bærekraftig vannforvaltning

Agriculture and sustainable water management

- Landbruksdirektoratet - Miljødirektoratet

 

Oversikt over møter dette halvåret (oppdateres 2 ganger i året). 

Tilbake til hovedsiden om det europeiske arbeidet.

Kontaktperson

Anders Iversen

Fagdirektør
Miljødirektoratet Seksjon for vannforvaltning
Publisert: 20. april 2014 Sist oppdatert: 08. mai 2017