gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeidsgruppe grunnvann

Arbeidsgruppen Grunnvann (Working Group Groundwater) har eksistert siden 2001 og har levert mange produkter:

I arbeidsprogrammet for CIS 2019-2021 forventes følgende leveranser fra denne gruppen:

  • Ny europeisk veiledning om gjenoppfylling av grunnvanns-akviferer, i samarbeid med temagruppen for gjenbruk av vann.
  • Bidra til ny europeisk veiledning om tilpasning til klimaendring.
  • Teknisk rapport om alternativer for å styrke sammenliknbarheten av terskelverdier for forurensinger i grunnvann.
  • Teknisk rapport om den første, frivillige observasjonslisten for nye stoffer av bekymring, i samarbeid med arbeidsgruppe kjemikalier.
  • Arbeidsmøte om hvordan drikkevann kan håndteres bedre i vannforvaltningsplaner, i samarbeid med komiteen for drikkevannsdirektivet.
  • Utveksle informasjon om god praksis i håndtering av uttak av grunnvann med hensyntaken til klimaendring.
  • Bidra til samordning av grunnvanns-forvaltning og andre politikkområder som landbruk og drikkevann.
  • Utveksle informasjon om andre tema med relevans for drikkevann.

 

Betydning for Norge:

Grunnvannsdirektivet er et underdirektiv til vanndirektivet og det er innlemmet i norsk lovverk i vannforskriftens §§ 3, 6 og 25 samt i vedlegg V og vedlegg IX. Deltagelse på disse møtene av viktig for Norge, da dette er vår mulighet til å fremme norske interesser og synspunkter i arbeidet med grunnvann i EU. For norsk deltakelse er det viktig at supplerende regelverk og retningslinjer blir tilpasset norske forhold og gir rom for norske behov, at vi ivaretar norske og nordiske interesser når det gjelder grenseoverskridende miljøbelastninger, og at gjennomføringen må bli kostnadseffektiv.

Deltakelsen er også viktig fordi den gir tilgang til nyttig informasjonsdeling om andre lands erfaringer og eksempler, samt innblikk i hvilke forventninger ESA vil ha til gjennomføringen i landene inkludert Norge.

  • Les mer på EU-kommisjonens side om WG Groundwater her.

Se EU-kommisjonens dokumenter fra arbeidsgruppen for grunnvann på CIRCABC her.

Norske referater:

2019
2018
2017
2016
2015
2014

 
Mandater:

2019
2018
2017
2016
2015

 

 

 


 

 

-    Technical Report N°1 on Groundwater Trends

-    Technical Report N°2 on Groundwater Characterisation

-    Technical Report N°3 on Groundwater Monitoring

-    Technical Report N°4 on Groundwater Risk Assessment

-    Technical Report N°5 on Groundwater Management in the Mediterranean

Publisert: 06. oktober 2014 Sist oppdatert: 28. oktober 2019