gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeidsgruppe landbruk (2004 - 2015)

Arbeidsgruppen Landbruk (Working Group Agriculture) ble opprettet i 2004.

Arbeidsgruppen ble ikke videreført i arbeidsprogrammet for 2016-2018, men erstattet av at problemstillingen ble løftet til EU-kommisjonen og vanndirektørene.

Arbeidsgruppen har arbeidet med:

  • Samordning mellom gjennomføring av vanndirektivet og den felles landbrukspolitikken (Common Agriculture Policy – CAP) og distriktspolitikk i EU (Rural Policy)
  • Nettverk for pilotvannområder med landbruksutfordringer (Pilot River Basin – Agriculture). Fra Norge deltok vannområde Morsa i nettverket i perioden 2008-2009, og Børsesjø-Lilleleva, Jæren, Morsa og Leira-Nitelva deltok 2010-2012
  • Utveksling av erfaringer og gode eksempler knyttet til vannmiljøtiltak i landbruket
  • Rådgiving om vannmiljøtiltak på gårdsbruksnivå

De viktigste leveransene fra gruppen er:

I arbeidsprogrammet for CIS 2013-2015 forventes følgende leveranser fra denne gruppen: 

  • Utarbeide verktøy for å forbedre påvirkningsanalysen knyttet til landbruk og vannmiljø
  • Utarbeide verktøy for å styrke gjennomføringen av tiltak for naturlig tilbakeholdelse av vann (Natural Water Retention measures - NWRM)
  • Se nærmere på vannuttak til landbruk, herunder ulovlig vannuttak

Betydning for Norge:

Selv om Norge ikke er omfattet av EUs felles landbrukspolitikk, er utfordringene med landbrukets påvirkning på vann relevant i flere deler av Norge.

Deltakelse i denne arbeidsgruppen gir oss tilgang til erfaringer og gode eksempler fra andre europeiske land, og deltakelsen i vannområde-nettverket har vist at Norge også har egne erfaringer å bringe til torgs som andre land ser nytten av. Møtene gir Norge anledning til å knytte kontakt med personer som jobber med tilsvarende utfordringer i andre land i Europa.

Deltakelse gir også mulighet til å følge utviklingen på dette området i EU både med hensyn til politikk og virkemidler, og fange opp signaler som vil ha betydning for ESAs forventninger til norsk gjennomføring av vanndirektivet knyttet til påvirkninger og tiltak i landbruket.

Se EU-kommisjonens dokumenter fra arbeidsgruppen for landbruk på CIRCABC her.

 Referater:

2015
2014

 

 

 

Publisert: 15. oktober 2014 Sist oppdatert: 14. juni 2017