gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Europeisk arbeid knyttet til landbruk og vannmiljø

Arbeidsgruppe på tema landbruk og vannmiljø ble nedlagt i 2015. Fra og med 2016 er dialogen om bedre samordning mellom landbruk og vannforvaltning løftet til høyere og strategisk nivå, og ledes av de europeiske vanndirektørene samt internt i EU-kommisjonen.

2004 - 2015: Europeisk arbeidsgruppe

Under den felles strategien for gjennomføring av vanndirektivet var det i perioden 2004 – 2015 en arbeidsgruppe på tema landbruk og vannmiljø (Working Group Agriculture).

Arbeidsgruppen ble nedlagt da de europeiske vanndirektørene i 2015 vedtok et nytt arbeidsprogram for perioden 2016 – 2018. Du kan se den arkiverte nettsiden om den nedlagte arbeidsgruppen her.

Fra 2016: Dialog på høyere nivå

Fra og med 2016 er dialogen om bedre samordning mellom landbruk og vannforvaltning løftet til høyere og strategisk nivå, og ledes av de europeiske vanndirektørene samt internt i EU-kommisjonen. 

Ekspert-workshop om landbruk og vannmiljø

I oktober 2016 ble det arrangert en ekspert-workshop om landbruk og vannmiljø, med sikte på å finne frem positive eksempler på god praksis. Fra Norge deltok Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet.

  • Les referatet her.
  • Les de europeiske møtedokumentene her

Høynivå møte i mai 2017

EU-kommisjonen inviterer 8. mai 2017 til et høynivå-møte mellom landbruksmyndigheter og vanndirektører om "landbruk og bærekraftig vannforvaltning i EU". Fra Norge deltar Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. 

Dokumenter fra møtet 8. mai 2017:

Publisert: 10. februar 2017 Sist oppdatert: 15. februar 2017