gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oversikt over WFD CIS møter og norsk deltakelse dette halvåret

Denne siden gir en oversikt over aktuelle møter under felles europeisk gjennomføringsstrategi for vanndirektivet (WFD CIS) som EU-kommisjonen har satt opp, og forventet norsk deltakelse.

I tabellen finner du informasjon om gruppene (klikk på de).

  • referatene ligger på siden om gruppene (klikk på gruppene)
  • kontaktpersoner finner du i høyre kolonne (klikk på navnet for e-post adresse)

Tabell med oversikt over møter forrige halvår ligger lenger ned på siden.

For øvrig legges EU-kommisjonens dokumenter til møtene ut offentlig på EU-kommisjonens dokumentbase CIRCABC.  

Møter våren 2018

Dato 

Gruppe/Aktivitet

NO Deltakelse

10.01.18

Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)

08.02.18

Strategisk samordnings-gruppe (SCG)

20.-21.03.18

Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling (WG Data and Information Sharing - DIS)                        

20.-22.03.18

Arbeidsgruppe flom (flomdirektivet)

17. 04. 18

Vedtakskomité (observatør) om revisjon av observasjonsliste for prioriterte stoffer

17. -18.04.18

Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)

23. - 24.04.2018

Temagruppe hydromorfologi (ATG Hymo)
Workshop "GØP og vesentlig ut over bruk"

24. -25.04.18

Arbeidsgruppe grunnvann (WG Groundwater)

16.-17.05.18

Strategisk samordnings-gruppe (SCG) (+ evt. Vedtakskomité - observatør)

31.05 -01.06.18

Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

11.-12.06.18

Europeisk vanndirektørmøte (Water Directors)

 

  Møter høsten 2017

 Dato  

Gruppe/Aktivitet

NO Deltakelse

02-03.10.17 Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling (WG Data and Information Sharing - DIS)                         
  • Ingen norsk deltakelse denne gangen     
04.10.17 Vedtakskomité (observatør)
  • Ingen norsk deltakelse denne gangen
09-11.10.17 Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)
17-18.10.17 Arbeidsgruppe grunnvann (WG Groundwater)

18-20.10.17

Arbeidsgruppe flom (flomdirektivet)
19-20.10.17 Temagruppe for artikkel 4.7 (tilsvarer vannforskriftens § 12)
26-27.10.17 Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)
08-10.11.17 Strategisk samordningsgruppe (SCG) (+ evt. Vedtakskomité - observatør)
20-21.11.17 Temagruppe hydromorfologi (ATG Hymo)
Workshop "River hymo methods"
04-05.12.17 Europeisk vanndirektørmøte (Water Directors)