gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oversikt over WFD CIS møter og norsk deltakelse dette halvåret

Denne siden gir en oversikt over aktuelle møter under felles europeisk gjennomføringsstrategi for vanndirektivet (WFD CIS) som EU-kommisjonen har satt opp, og forventet norsk deltakelse.

I tabellen finner du informasjon om gruppene (klikk på de)

  • referatene ligger på siden om gruppene (klikk på gruppene)
  • kontaktpersoner finner du i høyre kolonne (klikk på navnet for e-post adresse)

For øvrig legges EU-kommisjonens dokumenter til møtene ut offentlig på EU-kommisjonens dokumentbase CIRCABC.   

Møter våren 2017

Dato

Gruppe/Aktivitet

NO Deltakelse 

01-02.02.2017

 Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

09.02.2017

Strategisk samordningsgruppe (SCG) (+ evt. Vedtakskomité - observatør)

 13-14.02.2017

Workshop om sammenligning av landenes forståelse av GØP i vannkraftpåvirkede elver (arrangert av Temagruppe hydromorfologi, og Arbeidsgruppe økologisk tilstand - undergruppe GØP)

08-09.03.2017

Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling (WG Data and Information Sharing - DIS) 

 

14-16.03.2017

Arbeidsgruppe flom (flomdirektivet)

 

28-29.03.2017

Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)

Ingen norsk deltakelse

04-06.04.2017

Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

 25-26.04.17

 Arbeidsgruppe grunnvann (WG Groundwater)

 08.05.2017

Workshop om landbruk og
bærekraftig vannforvaltning

17-18.05.2017

Strategisk samordningsgruppe (SCG) (+ evt. Vedtakskomité - observatør)

 01-02.06.2017

Temagruppe for artikkel 4.7 (tilsvarer vannforskriftens § 12)

 15-16.06.2017

 Europeisk vanndirektørmøte (Water Directors)

 29-30.06.2017

Workshop om miljømål for transport på vassdrag(arrangert av Temagruppe hydromorfologi, og Arbeidsgruppe økologisk tilstand - undergruppe GØP)

  •  Kystverket ?

 

Møter høsten 2016

Dato

Gruppe/Aktivitet

NO Deltakelse 

04-06.10.16

Arbeidsgruppe flom (flomdirektivet)

Ingen norsk deltakelse

06.10.16

Ekstraordinært vanndirektørmøte om erfaringer med å utarbeide vannforvaltningsplanene

13-14.10.16

Workshop om beste praksis
for å vurdere hydromorfologiske forhold. (Arbeidsgruppe økologisk tilstand, undergruppe hydromorfologi)

17-18.10.16

Temagruppe Gjenbruk av vann (ATG Water Reuse)

Ingen norsk deltakelse

18-19.10.16

Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling (WG Data and Information Sharing - DIS)

19.10.16

MARS prosjekt – Ecostat workshop (i forkant av Ecostat møtet 20 og 21 oktober)

20-21.10.16

Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

24.10.2016

Workshop om landbruk og vann

25-26.10.16

Arbeidsgruppe grunnvann (WG Groundwater)

27-28.10.16

Strategisk samordningsgruppe (SCG) (+ evt. Vedtakskomité - observatør)

28-29.11.2016

Europeisk vanndirektørmøte (Water Directors)

13-14.12.2016

Temagruppe for artikkel 4.7 (tilsvarer vannforskriftens § 12)

15-16.12.16

Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)

 

 

Publisert: 16. mars 2015 Sist oppdatert: 02. februar 2017