gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oversikt over WFD CIS møter og norsk deltakelse dette halvåret

Denne siden gir en oversikt over aktuelle møter under felles europeisk gjennomføringsstrategi for vanndirektivet(WFD CIS)som EU-kommisjonen har satt opp, og forventet norsk deltakelse.

I tabellen finner du informasjon om gruppene (klikk på de).

  • referatene ligger på siden om gruppene (klikk på gruppene)
  • kontaktpersoner finner du i høyre kolonne (klikk på navnet for e-post adresse)

Tabell med oversikt over møter forrige halvår ligger lenger ned på siden.

For øvrig legges EU-kommisjonens dokumenter til møtene ut offentlig på EU-kommisjonens dokumentbase CIRCABC.  

Møter høsten 2017

Dato 

Gruppe/Aktivitet

NO Deltakelse

02-03.10.17             Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling (WG Data and Information Sharing - DIS)                         
  • Ingen norsk deltakelse denne gangen             
04.10.17 Vedtakskomité (observatør)
  • Ingen norsk deltakelse denne gangen
09-11.10.17 Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)
17-18.10.17 Arbeidsgruppe grunnvann (WG Groundwater)

18-20.10.17

Arbeidsgruppe flom (flomdirektivet)
19-20.10.17 Temagruppe for artikkel 4.7 (tilsvarer vannforskriftens § 12)
26-27.10.17 Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)
08-10.11.17 Strategisk samordningsgruppe (SCG) (+ evt. Vedtakskomité - observatør)
20-21.11.17 Temagruppe hydromorfologi (ATG Hymo)
Workshop "River hymo methods"
04-05.12.17 Europeisk vanndirektørmøte (Water Directors)
12-13.12.17
(tentativ dato)

Strategisk samordningsgruppe (SCG) og temagruppe hydromorfologi (ATG Hymo): Workshop: Significant adverse effect upon use

Møter våren 2017

Dato      

Gruppe/Aktivitet

NO Deltakelse 

01-02.02.17

Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

09.02.17

Strategisk samordningsgruppe (SCG) (+ evt. Vedtakskomité - observatør)

13-14.02.17

Workshop om sammenligning av landenes forståelse av GØP i vannkraftpåvirkede elver (arrangert av Temagruppe hydromorfologi, og Arbeidsgruppe økologisk tilstand - undergruppe GØP)

08-09.03.17

Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling (WG Data and Information Sharing - DIS)

14-16.03.17

Arbeidsgruppe flom (flomdirektivet)

28-29.03.17

Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)

Ingen norsk deltakelse

04-06.04.17

Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

 25-26.04.17

Arbeidsgruppe grunnvann (WG Groundwater)

 08.05.17

Workshop om landbruk og
bærekraftig vannforvaltning

17-18.05.17

Strategisk samordningsgruppe (SCG) (+ evt. Vedtakskomité - observatør)

 01-02.06.17

Temagruppe for artikkel 4.7 (tilsvarer vannforskriftens § 12)

 15-16.06.17

Europeisk vanndirektørmøte (Water Directors)

 29-30.06.17

Workshop om miljømål for transport på vassdrag(arrangert av Temagruppe hydromorfologi, og Arbeidsgruppe økologisk tilstand - undergruppe GØP)

  •  Kystverket?