gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oversikt over WFD CIS møter og norsk deltakelse

Denne siden gir en oversikt over aktuelle møter under felles europeisk gjennomføringsstrategi for vanndirektivet (WFD CIS) som EU-kommisjonen har satt opp, og forventet norsk deltakelse.

I tabellen finner du informasjon om gruppene (klikk på de).

  • referatene ligger på siden om gruppene (klikk på gruppene)
  • kontaktpersoner finner du i høyre kolonne (klikk på navnet for e-post adresse)

Tabell med oversikt over møter forrige halvår ligger lenger ned på siden.

For øvrig legges EU-kommisjonens dokumenter til møtene ut offentlig på EU-kommisjonens dokumentbase CIRCABC.  

 

Møter høsten 2019

 Dato  

Gruppe/Aktivitet

NO   Deltakelse

03-04.10.2019 Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

14-16.10.2019

Arbeidsgruppe grunnvann (WG Groundwater)

16-18.10.2019

Arbeidsgruppe flom (flomdirektivet)

  • NVE?

22. - 23.10.2019

Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)

  • Ingen deltakelse denne gangen
6. - 7.11.2019

Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling 

(WG Data and Information Sharing - DIS)

 

13.11.2019

Strategisk samordningsgruppe (SCG)

14.11.2019

Workshop om unntak

                       

26-27.11.2019

Europeisk   vanndirektørmøte (Water Directors) 

 

Møter våren 2019

 Dato  

Gruppe/Aktivitet

NO   Deltakelse

09.01.2019

Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)

22.01.2019

Knowledge Sharing Workshop on Water and Agriculture

  •  Ingen norsk deltakelse

05-06.02.2019

Water and Agriculture – Investment Needs

  •  Ingen norsk deltakelse

21.02.2019

Strategisk samordningsgruppe (SCG)

26-29.03.2019

Arbeidsgruppe flom (flomdirektivet)

02-03.04.2019

Arbeidsgruppe grunnvann 

(WG Groundwater)

04-05.04.2019

Arbeidsgruppe   kjemikalier 

(WG Chemicals)

09-10.04.2019

Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling 

(WG Data and Information Sharing - DIS)                              

07-08.05.2019

Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

15.05.2019

Strategisk samordningsgruppe (SCG)

13-14.06.2019

Europeisk   vanndirektørmøte (Water Directors)