gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oversikt over WFD CIS møter og norsk deltakelse

Denne siden gir en oversikt over aktuelle møter under felles europeisk gjennomføringsstrategi for vanndirektivet (WFD CIS) som EU-kommisjonen har satt opp, og forventet norsk deltakelse.

I tabellen finner du informasjon om gruppene (klikk på de).

 • referatene ligger på siden om gruppene (klikk på gruppene)
 • kontaktpersoner finner du i høyre kolonne (klikk på navnet for e-post adresse)

Tabell med oversikt over møter forrige halvår ligger lenger ned på siden.

For øvrig legges EU-kommisjonens dokumenter til møtene ut offentlig på EU-kommisjonens dokumentbase CIRCABC.  

Møter våren 2019

 Dato  

Gruppe/Aktivitet

NO   Deltakelse

09.01.2019

Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)

22.01.2019

Knowledge Sharing Workshop on Water and Agriculture

 •  Ingen norsk deltakelse

05-06.02.2019

Water and Agriculture – Investment Needs

 •  Ingen norsk deltakelse

21.02.2019

Strategisk samordningsgruppe (SCG)

26-29.03.2019

Arbeidsgruppe flom (flomdirektivet)

02-03.04.2019

Arbeidsgruppe grunnvann 

(WG Groundwater)

04-05.04.2019

Arbeidsgruppe   kjemikalier 

(WG Chemicals)

09-10.04.2019

Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling 

(WG Data and Information Sharing - DIS)                              

07-08.05.2019

Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

15.05.2019

Strategisk samordningsgruppe (SCG)

13-14.06.2019

Europeisk   vanndirektørmøte (Water Directors) 

 

Møter høsten 2018

 Dato  

Gruppe/Aktivitet

NO   Deltakelse

20-21.09.2018           

Europeisk   vannkonferanse(European Water   Conference)                             

 •   17 norske deltakere

08-09.10.2018

Arbeidsgruppe   grunnvann (WG   Groundwater)

 •   Atle Dagestad, NGU

08-09.10.2018

Arbeidsgruppe   data- og informasjonsdeling (WG     Data and Information Sharing - DIS)                              

 •   Lars Stalsberg, NVE
 •   Sara   Zambon, Miljødirektoratet

10.10.2018

Workshop om evalueringen av vanndirektivet (Fitness   Check)

 •   Anders Iversen, Miljødirektoratet

16.10.2018

Arbeidsgruppe   kjemikalier 

(WG Chemicals)

 •   Rune Pettersen, Miljødirektoratet

16-19.10.2018

Arbeidsgruppe flom   (flomdirektivet)

17.10.2018

Vanndirektørenes konsultasjonsgruppe om evalueringen av   vanndirektivet (Fitness Check)

 •   Anders Iversen, Miljødirektoratet

23-24.10.2018

Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

 •   Roy M. Langåker, Miljødirektoratet
 •   Jan Sørensenog Ragnhild   Stokker, NVE

24.10.2018

Ekspert-workshop om nye forurensinger (legemidler,   mikroplast)

 •   Rune Pettersen, Miljødirektoratet

06-07.11.2018

Arbeidsmøte om “Integrated assessment of River Basin   Management Plans”

 •   Anders Iversen, Miljødirektoratet

08.11.2018

Strategisk   samordningsgruppe (SCG)

 •   Anders Iversen, Miljødirektoratet

29.11.2018

Europeisk   vanndirektørmøte 

(Water Directors)           
 
 

 

 •   Lindis Nerbø, KLD
 •   Anders Iversen, Miljødirektoratet

04-05.12.2018

Arbeidsmøte om flom og hydromorfologi

 •   Hallvard Berg, NVE
 •   Ulrich Pulg, UNI