gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oversikt over WFD CIS møter og norsk deltakelse

Denne siden gir en oversikt over aktuelle møter under felles europeisk gjennomføringsstrategi for vanndirektivet (WFD CIS) som EU-kommisjonen har satt opp, og forventet norsk deltakelse.

I tabellen finner du informasjon om gruppene (klikk på de).

  • referatene ligger på siden om gruppene (klikk på gruppene)
  • kontaktpersoner finner du i høyre kolonne (klikk på navnet for e-post adresse)

Tabell med oversikt over møter forrige halvår ligger lenger ned på siden.

For øvrig legges EU-kommisjonens dokumenter til møtene ut offentlig på EU-kommisjonens dokumentbase CIRCABC.  

 

Møter høsten 2020

 Dato  

Gruppe/Aktivitet

NO   Deltakelse

30.09-1.10.2020

Arbeidsgruppe grunnvann (WG Groundwater)
14-15.10.2020 Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)
19-20.10.2020

Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling (WG DIS)

20-21.10.2020

Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)

27-30.10.2020

Arbeidsgruppe flom (flomdirektivet)

  • NVE?

12-13.11.2020

Strategisk samordningsgruppe (SCG)

1-2.12.2020

Europeisk vanndirektørmøte (Water Directors) 

 

Møter våren 2020

 Dato  

Gruppe/Aktivitet

NO   Deltakelse

21.02.2020

Strategisk samordningsgruppe (SCG) og vedtakskomité

Skriftlig prosedyre

Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

(Grunnet korona-situasjonen ble møtet gjennomført ved skriftlig prosedyre).

17.03.2020

Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)

(Grunnet korona-situasjonen ble møtet gjennomført som nettmøte).

22.04.2020

Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling (WG Data and Information Sharing - DIS)

(Grunnet korona-situasjonen ble møtet gjennomført ved skriftlig prosedyre).

04.06.2020

Strategisk samordningsgruppe (SCG) og vedtakskomité

(Grunnet korona-situasjonen ble møtet gjennomført som nettmøte).

16.06.2020

Europeisk vanndirektørmøte (Water Directors) 

(Grunnet korona-situasjonen ble møtet gjennomført som nettmøte).