gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vedtaks-komiteen (Article 21 committee)

Dette er vedtakskomiteen for Vanndirektivet. Komiteen er hjemlet i vanndirektivets artikkel 21, derav navnet «article 21 committee».

For supplerende, tekniske, «delegerte» rettsakter til vanndirektivet kan vedtak fattes av EU-kommisjonen i samråd med denne vedtakskomiteen. Dette gjelder for eksempel rettsakter om interkalibrerte grenseverdier for økologisk tilstand, og om prioriterte stoffer (miljøgifter). I tråd med kompliserte «komitologi-prosedyrer» skal likevel Parlamentet informeres og har rett til å gripe inn.

Norge er som EFTA-land observatør med talerett i vedtakskomiteen, men må gå på gangen dersom det kommer til voteringer. Bare EU-medlemslandene kan stemme.

Møtene er som regel lagt rett i etterkant av møtene i strategisk samordningsgruppe. Det kan være nyttig å delta i møtene for å observere ulike synspunkt og prosesser fram mot vedtak, få informasjon om pågående diskusjoner mellom landene og/eller EU-kommisjonen, og for å vedlikeholde kontaktnettet med andre land.

Miljødirektoratet møter som regel i vedtakskomiteen som observatør når møtene ligger rygg-til-rygg med strategisk samordningsgruppe. 

Dersom Norge stiller er vi kun observatør, og ikke deltaker i møtene.

 


(20.04.2014 Oppdatert: 11.09.2014)

Publisert: 01. oktober 2014 Sist oppdatert: 27. mars 2015