gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Les mer om Direktoratsgruppens vurdering og anbefaling

EU-kommisjonen framla høsten 2012 en rapport om status for gjennomføringen av vanndirektivet i Europa i første periode, basert på vurderingen av de første vannforvaltningsplanene fra 2009 i EU-landene og Norge. Som vedlegg til EU-kommisjonenes rapport forlå det land-spesifikke vurderinger for hvert EU-land og Norge.

Direktoratet for naturforvaltning (nå del av Miljødirektoratet) fikk som nasjonalt koordinerende direktorat for vannsamordning i oppdrag fra Miljøverndepartementet å foreta en faglig vurdering av tilbakemeldingen og oversende en anbefaling for oppfølging.

Arbeidet ble utført i tett samarbeid med Direktoratsgruppen våren 2013, oversendt til Miljøverndepartementet i juni, og behandlet på møte i Departementsgruppen i september 2013. For flere av punktene gjelder det som fellesnevner at foreslått oppfølging forutsetter at nødvendige økonomiske ressurser blir stilt til rådighet. Dokumentet er en faglig vurdering av tilbakemeldingen, med anbefaling om oppfølging, og altså ikke et utkast til svar til EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Neste steg i denne saken vil trolig være et bilateralt møte mellom norske myndigheter og ESA i 2014. EU-kommisjonen gjennomfører for tiden slike bilaterale oppfølgingsmøter om vanndirektivet med ett og ett av EU-landene.

Publisert: 03. oktober 2014 Sist oppdatert: 03. oktober 2014