gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

INBO - International Network of Basin Organisations

INBO er et internasjonalt nettverk med fokus å promotere arbeidet på vannregionnivå. INBO jobber for å skape en arena hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap, bygge nettverk, og utvikle felles verktøy som kan brukes i vannforvaltningsarbeidet. INBO satser også på å fremme internasjonalt samarbeid og prosjekter, samt å formidle kunnskap.

Dråpe med EU vannregionerINBO støtter prosjekter og utviklingen av verktøy som kan brukes i det regionale vannforvaltningsarbeidet. I tillegg jobber de også for å samle forskningsmiljø, forvaltningen, interesseorganisasjoner og andre aktører til å inngå støtteerklæringer for bedre forvaltning på vannregionnivå. INBO har regionale nettverk for Afrika, Asia, Europa, Sør-Amerika, Sentral og Øst-Europa, Nord-Amerika og Middelhavslandene.

INBO arrangerer også årlige konferanser. For Norge har det vært aktuelt å delta på EUROPE-INBO konferansene, hvor det er deltakere fra flere europeiske land.

Norge har sendt deltakere på INBO konferansene i 2014, 2015, 2016 og 2017.

Referater

Referatene og viktige oppsummeringspunkter fra møtene er tilgjengelige her:

I 2016 ble det i tillegg holdt et arbeidsseminar om Peer Review som har blitt gjennomført i en rekke medlemsland. Glomma vannregion deltok i denne øvelsen i 2016, og fikk det regionale tiltaksprogrammet sitt kollegavurdert. Les mer om dette på Glomma sine regionale sider. Rapporten fra seminaret i Frankrike kan leses her.

For mer informasjon om INBO, tidligere konferanser, og hvilke arrangementer som kommer framover, se hjemmsiden til INBO

Publisert: 04. november 2015 Sist oppdatert: 04. oktober 2018