gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

INBO - International Network of Basin Organisations

INBO er et internasjonalt nettverk med fokus å promotere arbeidet på vannregionnivå. INBO jobber for å skape en arena hvor man kan utveksle erfaringer og kunnskap, bygge nettverk, og utvikle felles verktøy som kan brukes i vannforvaltningsarbeidet. INBO satser også på å fremme internasjonalt samarbeid og prosjekter, samt å formidle kunnskap.

Dråpe med EU vannregionerINBO støtter prosjekter og utviklingen av verktøy som kan brukes i det regionale vannforvaltningsarbeidet. I tillegg jobber de også for å samle forskningsmiljø, forvaltningen, interesseorganisasjoner og andre aktører til å inngå støtteerklæringer for bedre forvaltning på vannregionnivå. INBO har regionale nettverk for Afrika, Asia, Europa, Sør-Amerika, Sentral og Øst-Europa, Nord-Amerika og Middelhavslandene.

INBO arrangerer også årlige konferanser. For Norge har det vært aktuelt å delta på EUROPE-INBO konferansene, hvor det er deltakere fra flere europeiske land.

Norge har sendt deltakere på INBO konferansene hvert år fra og med 2014.

Referater

Referatene og viktige oppsummeringspunkter fra møtene er tilgjengelige her:

I 2016 ble det i tillegg holdt et arbeidsseminar om Peer Review som har blitt gjennomført i en rekke medlemsland. Glomma vannregion deltok i denne øvelsen i 2016, og fikk det regionale tiltaksprogrammet sitt kollegavurdert. Les mer om dette på Glomma sine regionale sider. Rapporten fra seminaret i Frankrike kan leses her.

For mer informasjon om INBO, tidligere konferanser, og hvilke arrangementer som kommer framover, se hjemmsiden til INBO

Publisert: 04. november 2015 Sist oppdatert: 12. februar 2019