gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Klagesaker til ESA om vanndirektivet og gruveavfall

I løpet av 2015-2016 har flere organisasjoner klaget den norske Regjeringen inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA for tillatelser til deponering av gruveavfall i Førdefjorden, Repparfjorden, Bøkfjorden og Ranfjorden. Klagerne mener bl.a. at kravene i EUs vanndirektiv ikke er ivaretatt i saksbehandlingen.
I oktober 2016 konkluderte ESA med at Norge ikke har brutt vanndirektivet i tilfellet Førdefjorden, og saken ble lukket i januar 2017.

Under finner du korrespondansen i denne saken. Den nyeste korrespondansen i saken ligger øverst.

Forkortelser:
- KLD: Klima- og miljødepartementet (Norge).
- ESA: EFTAs overvåkingsorgan 

2017
 • 18. januar 2017 - Beslutning fra ESA om å lukke saken om Førdefjorden. Les beslutningen her.
 2016
 • 26. oktober 2016 – Svar fra ESA til Naturvernforbundet, der ESA konkluderer med at Norge ikke har brutt vanndirektivet i tilfellet Førdefjorden. Les brevet her.
 • 29. juli 2016 – Brev fra Naturvernforbundet til ESA. Les brevet her.
 • 14. juni 2016 – Svar fra ESA til Naturvernforbundet. Les brevet her.
 • 18. mars 2016 - Besvarte KLD brevet fra ESA angående Ranfjorden. Les svarbrevet her, og vedleggene her.
 • 22. februar 2016 - Brev fra ESA til KLD med spørsmål om utfyllende informasjon om Ranfjorden. Les brevet her.
 • 5. februar 2016 - Besvaret KLD brevet fra ESA angående Repparfjorden. Les svarbrevet her, og vedleggene her.
 • 6. januar 2016 - brev fra ESA til KLD med spørsmål om utfyllende informasjon om Repparfjorden. Les brevet her.
2015
 • 22. desember 2015-  supplerte organisasjonene sitt brev fra mai 2015 med å også inkludere Repparfjorden. Les brevet på engelsk her og på norsk her.  
 • 12. juni 2015 - besvarte KLD det nye brevet fra ESA (datert 28. april 2015), med supplerende informasjon. Les brevet her.
 • 19. mai 2015 klaget en rekke organisasjoner og lag den norske Regjeringen inn for ESA ift flere saker angående deponering av gruveavfall i fjord. Les brevet på engelsk her. Les brevet her.
 1. Vedlegg : Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EU vassrammedirektiv. Les vedlegg på norsk her og på engelsk her.
 2. Vedlegg : Letters and petitions against STD in Førdefjorden. Les vedlegg her.
 3. Vedlegg : Time to protect the Norwegian fjords and our common sea (Letter to Norwegian Minister of Local Government and Modernisation and Minister of Climate and Environment). Les vedlegg her.
 4. Vedlegg : Support letter from the Norwegian Fisherman's Association. Les vedlegg her.
 • 8. mai 2015 - sendte Førde kommune klagebrev til ESA i samme sak. Les brevet her.
 • 28. april 2015 - sendte ESA et nytt brev til KLD med spørsmål om supplerende informasjon. Les brevet her.
 • 27. februar 2015-  besvarte KLD brevet til ESA. Les hele brevet her.
 • 23. januar 2015 - sendte ESA et brev til KLD, der de ber om opplysninger om prosessen for saksbehandling av søknader om tillatelser, klageadgang, og forholdet til regional vannforvaltningsplan. Les brevet her.
 • 13. januar 2015 - klaget organisasjonen SalmonCamera den norske Regjeringen inn for ESA. Les brevet her.
Publisert: 25. mars 2015 Sist oppdatert: 04. april 2017