gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Brev fra ESA til norske myndigheter om mangler i forståelse av vanndirektivet

Miljøverndepartementet mottok brev fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, i forbindelse med klage på at Norge ikke oppfyller vanndirektivets krav når det gjelder vannkraft.

I brevet redegjorde ESA for sin oppfatning av hvordan direktivet skal praktiseres og av hvordan norsk praksis harmonerer med dette. ESA mener at Norge legger til grunn en mangelfull forståelse av direktivet i de planene som nå er under utarbeidelse, og at de juridiske virkemidlene for gjennomføring er mangelfulle.

ESAs foreløpige vurdering er at manglene de finner i norsk forvaltningspraksis og regelverk gir grunnlag for å åpne sak. Norge inviteres til å kommentere innholdet i brevet innen 24.6.2013, før ESA avgjør om sak skal åpnes. Norske myndigheter fastholder at Norge har de virkemidler som direktivet krever og at disse vil bli brukt slik at direktivets krav oppfylles. Miljøverndepartementet vil, sammen med Olje- og energidepartementet, benytte anledningen til å kommentere ESAs påstander. Norge fikk ny svarfrist i saken, satt til 31. juli 2013.

Les brevet fra ESA her.

Tidligere i denne saken:


(22.05.2013 Oppdatert: 25.06.2013)

Publisert: 28. oktober 2014 Sist oppdatert: 28. oktober 2014