gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Brev til ESA om oppfyllelse av vanndirektivet i regulerte vassdrag

I brev til EFTAs overvåkingsorgan ESA fastholder norske myndigheter at norsk gjennomføring er i tråd med direktivets krav. Dette er et svar på ESAs foreløpige vurdering om at det kan være grunnlag for å åpne sak mot Norge knyttet til fastsettelse av miljømål og tiltaksprogram.

Norske myndigheter mener at det ikke er grunnlag for å åpne sak mot Norge, basert på følgende hovedpunkter:

  1. Norge gjennomfører de prosesser direktivet krever (analyser, miljømål og tiltaksprogram) for alle vannforekomster.
  2. Norge vil gjøre de kost-nytte-vurderinger som direktivet krever basert på oppdatert kunnskapsgrunnlag knyttet til individuelt tilpassede miljømål og tiltaksprogram for alle sterkt modifiserte vannforekomster.
  3. Norske myndigheter har ansvar for å følge opp tiltaksprogrammene gjennom nødvendige avbøtende tiltak. Norge har de virkemidler som må til.
  4. Norges intensjon er å følge de tidsfrister som følger av direktivet.

Les hele brevet hos Miljøverndepartementet
(06.08.2013)

Relaterte artikler:

Nytt brev fra ESA i klagesaken om revisjon av vannkraftkonsesjoner

Publisert: 29. oktober 2014 Sist oppdatert: 29. oktober 2014