gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vanndirektivet og revisjon av konsesjoner - Brev fra organisasjonene til ESA oktober 2013

LVK og flere frilufts- og naturvernorganisasjoner har den 11. oktober 2013 sendt et brev til EFTAs overvåkingsorgan ESA, der de kommenterer det svaret norske myndigheter ga til ESA i juli. Klagerne mener norske myndigheter ikke vil oppfylle vanndirektivets tidsfrister for gjennomføring av tiltak og miljømål i regulerte vassdrag.

Klagerne skriver at plansyklusen i direktivet må være styrende for når nye tiltak som trengs for å oppfylle miljømål i regulerte vassdrag skal gjennomføres, og at dette ikke kan styres av tidspunkt for revisjon i vassdragsreguleringsloven.

De mener at unntaksbestemmelser i lovverket som norske myndigheter har henvist til i sine svar til ESA, ikke er tilstrekkelige for å gjennomføre miljøtiltak mellom revisjonene. Klagerne er også uenige i at det er anledning for energimyndighetene å fravike vannforvaltningsplanene i senere revisjonssaker.

Les brevet her.

Tidligere i denne saken:

10. mars 2011: Klage til ESA fra LVK og flere naturvern- og friluftslivsorganisasjonene i Norge.

22. februar 2012: Brev fra ESA til norske myndigheter med spørsmål om vanndirektivet og vannkraft.
31. mai 2012: Norsk svar til ESA om vanndirektivet og vannkraft.
29. juni 2012: Nytt brev til ESA fra organisasjonene som stod bak den opprinnelige klagen, der de kommenterer den norske redegjørelsen.


13.mai 2013: Brev fra ESA til norske myndigheter om mangler i forståelse av vanndirektivet og juridiske virkemidler.


31. juli 2013: Norsk svar til ESA der norske myndigheter fastholder at norsk gjennomføring er i tråd med direktivets krav.
(18.10.2013)

Publisert: 29. oktober 2014 Sist oppdatert: 29. oktober 2014