gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oversikt over det Norge har rapportert inn til EFTAs overvåkingsorgan ESA

I tabellen finner du en oversikt over det Norge har rapportert inn til EFTAs overvåkingsorgan ESA (EFTA Surveillance Authority) i arbeidet med å gjennomføre vanndirektivet.

Artikkel i vann-direktivet

Tema som rapporteres

 

Dato for rapport

 

Link til dokumenter / EIONET

Art. 3 

 

Vannregioner og administrativt opplegg 

12. januar 2007 

Art. 5

 

 

Karakterisering

 • Vannforekomster 
 • Påvirkning 
 • Risiko

16. februar 2009

 

 

 • Brev av 16. februar 2009 her (pdf)
 • EIONET link
 • Oppsummering (Norsk) her 

Art. 24 

 

Norsk gjennomføring av vanndirektivet, herunder vannforskriften. 

23. april 2009 

 

 • Brev av 23. april 2009 her (pdf)

Art. 3

Oppdatering av vannregioner og vannreigonmyndigheter 

22. mars 2010 

Art. 13 

 

Pilotplanene (frivillige, kun utvalgte vannområder)

6. september 2010 

 

 • Brev av 6. september 2010 her (pdf)
 • EIONET

Art. 5

 

 

Oppdatert karakterisering

 

 

1. august 2013

 

 

 • Brev av 1. august 2013 her (pdf)
 • Oppsummering dokument (engelsk) her
 • Norsk sammendrag her

Art. 11

 

 

Midtveis status for iverksetting av tiltaks-programmene for pilot-planene 

 

16. august 2013 

 

 • Brev av 16. august 2013 her (pdf)
 • Oppsummering dokument her (pdf engelsk)
 • Norsk versjon her

Art. 8 

 

Status for overvåking av vannmiljøet

 

15. juli 2015

 

 • Brev av 15. juli 2015 her (pdf)
 • Oppsummering dokument her (engelsk pdf) 
 Art. 13 Vannforvaltningsplaner for perioden 2016-2021 19.oktober 2018
Art. 11 Midtveis status for iverksetting av tiltaks-programmene for årene 2016-2021 18. desember 2018
Publisert: 23. september 2015 Sist oppdatert: 01. juni 2019