gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kommunen som partner i helhetlig vannforvaltning

Som sentral deltaker i vannområdeutvalg kan kommunen nå ta større del i den regionale målutformingen og den regionale prioriteringen av tiltak. Den 'nye' vannforvaltningen gjennom den norske vannforskriften gjør at kommunene i større grad må samarbeide på tvers av kommunegrensene.

Kommunen har flere roller i vannforvaltningen:

  • sentral deltaker i vannområdeutvalg og vannregionutvalg
  • miljømyndighet
  • gjennomfører av tiltak
  • kraftverkseier
  • tiltakshaver for forurensende virksomhet
  • forurensingsmyndighet
  • landbruksmyndighet

Vannforskriften - derfor skal din kommune engasjere seg:

Kommunene har en nøkkelrolle innen vannforvaltning og i arbeidet etter vannforskriften. Hvis ikke kommunene deltar og selv peker på hva som er viktig for dem, så overlater de til andre å si hva som skal prioriteres. Norsk Vann har derfor utarbeidet en brosjyre som på en kortfattet måte forklarer hvilken rolle kommunene har i dette arbeidet.

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 23. juni 2015