gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Interkommunalt eksempel fra Sverige: Mer natur - Renare vatten: Kävlingeåprojektet

Kävlingeå-prosjektet er ett samarbeidsprosjekt mellom ni svenske kommuner i Kävlingeåns avrenningsområde.

Prosjektet har som mål å minska overgjødslingen av vassdraget, innsjøer og Öresund, øke det biologiske mangfoldet i jordbrukslandskapet samt å forbedre tilgangen til natur for lokalbefolkningen.

Les om prosjektet her

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 23. juni 2015