gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonal forvaltning

Det er Klima- og miljødepartementet (KLD) som er ansvarlig myndighet for gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) i Norge, og representerer Norge i de europeiske vanndirektørmøtene.

Ansvaret for koordinering på etatsnivå og løpende oppfølging av arbeidet vannregionene er delegert til Miljødirektoratet. Direktoratet samordner også norsk deltakelse i den felles europeiske gjennomføringsstrategien for vanndirektivet

Publisert: 05. januar 2015 Sist oppdatert: 05. januar 2015