gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Departementene og departementsgruppa

Ansvaret for gjennomføringen av vanndirektivet i Norge er fordelt på flere departementer.

Klima- og miljødepartementet (KLD) er gitt hovedansvaret, både for å koordinere den nasjonale gjennomføringen i tråd med vanndirektivets målsettinger og krav, sikre samarbeid med Sverige og Finland om grensekryssende vann, representere Norge når de europeiske vanndirektørene samles, og rapportere om gjennomføringen til ESA.

Den norske vannforskriften som gjennomfører vanndirektivet i Norge er hjemlet i både Forurensingsloven, Plan- og bygningsloven og Vannressursloven.

Arbeidet med vannforskriften og vanndirektivet vil foregå i et nært samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet og berørte sektordepartementer.

Departementsgruppen er en kontaktgruppe for arbeidet med vannforskriften bestående av berørte departementer. Formålet med gruppen er å bidra til informasjon, samarbeid og samordning mellom departementene. Klima- og miljødepartementet som koordinerende departement for vannforskriften leder departementsgruppen. Avklaringer mellom departementene foregår for øvrig på vanlig måte og i henhold til det enkelte departements ansvarsområde.

Departementene har ansvaret for å fastsette de forvaltningsmessige, juridiske og økonomiske rammer for arbeidet, og å sørge for at de nødvendige virkemidler for gjennomføringen av planprosessene og tiltaksprogrammene blir stilt til rådighet for vannregionene slik at miljømålene blir nådd.

Relaterte artikler

Gjennomføring av vannforskriften: Forvaltningsnivåer

Publisert: 06. april 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2015